Kvalitetsredovisning

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

  • Öka föräldrarnas insikt om sin möjlighet till påverkan inom förskolans verksamhet.
  • Utveckla arbetet med IT och marknadsföringen av vår förskola.
  • Vidareutveckla arbetet med analyser kring den pedagogiska dokumentationen och likabehandlingsplanen.

Kvalitetsredovisning Backa förskola 2015-2016

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Backa förskolas kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Kvalitetsredovisning 2014

Kvalitetsredovisning 130917