Kvalitetsarbete

Inlämnade kvalitetsrapporter (Qualis)

I Katrineholms kommun arbetar alla förskolor och skolor med Qualis som är ett verktyg för systematiskt kvalitetsarbete. Syftet är att nå hållbar kvalitet och förbättrade resultat.

Process A, Utveckling och lärande

Process C, Barns delaktighet i lärprocessen

Process F, Organisation

Process G, Styrning och ledarskap

 Process J, Resursutnyttjande

Process B Trygghet och trivsel

Process D Arbetssätt och pedagogroll

Process K Image

Process E Föräldrainflytande

Process H Kommunikation

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*