Kvalitetsredovisningen

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

  • Utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen i koppling med läroplanens mål
  • Utveckla våra pedagogiska miljöer, både inne och ute, så att de stimulerar barnen att göra egna val
  • Öka IT-kunskapen hos personalen och marknadsföra vår förskola

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Asplundens förskolas kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2015-2016

Kvalitetsredovisning 2014

Kvalitetsredovisning 2012-2013