28 maj 2014

Spännande dagar på Asplundens förskola.

En koja av femårsgruppen

Femårsgruppens kojbygge

Löv och blad uppklistrade på ett papper

Vi arbetar mycket kring djur och natur, vår fina omgivning inbjuder naturligt till nyfikenhet och intresse kring detta.

Ballonger hängande i taket

Vår verksamhet strävar efter "gemensam och kreativ miljö" vilket tydligt syns på allt skapande i vår verksamhet.

Barn som målar löv.

Vi använder oss mycket av naturmaterial i våra skapandeprocesser

Ett barn som skrivit text på ett papper

I vår verksamhet är språket och skriften synlig hela tiden, vårt förhållningssätt inbjuder till mycket läsning och skrivande tillsammans med barnen.

Några barn arbetar på iPaden

Vi använder dagens teknik som komplement till utveckling och lärande hos barnen.

Lekplatsen med en Giraff, bil mm

Bilder från en liten del av vår fina utemiljö.

Ett stort träd på gården

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*