Läroplan

Läroplanen innehåller skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

Grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan har varsin läroplan.

Läroplanerna liknar varandra, men bland annat skiljer sig kunskapsmålen åt i de olika läroplanerna.

Den 1 juli 2011 fick vi en ny läroplan.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*