Skollag/läroplan

Förskolan - skollagen

Filmen förklarar på ett enkelt sätt avsnitt i skollagen som rör förskolan. Filmen är 6 minuter och 53 sekunder.

Läroplanen i förskolan

Vad är det som förtydligats i förskolans läroplan och hur kan det komma att påverka förskolans verksamhet? (FIlmen är 5 minuter och 55 sekunder.

Förskolechefens ansvar

I den förtydligade läroplanen får förskolechefen ett särskilt ansvar samtidigt som förskollärares ansvar stärks. Filmen är 4 minuter och 21 sekunder.

Uppföljning , utvärdering och utveckling

Lär dig mer om läroplanens nya avsnitt - uppföljning, utvärdering och utveckling. Filmen är 6 minuter och 50 sekunder.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Aktuellt