Lärplattor

De senaste åren har personalen i Katrineholms förskolor genomgått flera olika kompetenshöjande insatser i syfte att öka den allmänna datorkompetensen men också fått verktyg för att följa barnens utveckling och lärande i förskolan. Tack vare att Katrineholms kommun har avsatt pengar i budgeten för lärplattor i förskolan och en extern leverantör har gått in och sponsrat, har bildningsförvaltningen fått möjlighet att satsa på lärplattor i alla Katrineholms förskolor.

Syfte

Syftet är att använda lärplattan som ett pedagogiskt verktyg för att stödja barnets lärande och utveckling i förskolan.

Mål

Våra mål med lärplattor i förskolan är att:

  • erbjuda ett komplement till andra pedagogiska verktyg.
  • erbjuda ett digitalt portabelt arbetsverktyg.
  • erbjuda stöd för pedagogerna i arbetet med den pedagogiska dokumentationen.
  • öka barnens digitala kompetens och få in digitala verktyg som en naturlig del i verksamheten.
  • genom lek och utforskande möta och väcka nyfikenhet hos barnet för ny teknik.
  • ge barnet möjlighet att utveckla sitt språk, kommunikation och samarbete.
Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*