KONSTiga djur

KONSTiga djur i Katrineholm – Lekfulla berättarpromenader och skapande kring stadens offentliga utsmyckning.

2013 är året när Bildningsförvaltningen och Kultur- och Turismförvaltningen gör en gemensam satsning på barns läsning och sjösätter den nya skolbiblioteksorganisationen och Läslyftet. Det språkutvecklande och lässtimulerande arbetet som ska leda fram till att alla elever kan läsa efter årskurs 1 måste börja tidigt. Redan i förskolan måste satsningar göras på sådant arbete för att möjliggöra en någorlunda likvärdig skolstart vad gäller språklig nivå. 

För att öka barns lärande i förskolan vill vi satsa på att utveckla barnbibliotekariers och förskolepedagogers professionella kompetenser. Genom att stärka samarbetet yrkesgrupperna emellan vill vi få till stånd ett bättre språkutvecklande arbete bland barnen i förskolan. Förhoppningen är att vi genom ett sådant samarbete kan åstadkomma en god språklig grund att stå på när man börjar skolan. Tanken är dessutom att skapa förutsättningar för att vidga begreppet språk. Förutom ord heter nycklarna till det flerspråkiga rummet drama, bild, musik, dans och rörelse.

KONSTiga djur riktar sig till kommunens förskolebarn i åldrarna 3-5 år, uppskattningsvis cirka 1000 barn. Den konst vi uppmärksammar är Stadsparkens och Järnvägsparkens ”djur”. Att genomföra åldersanpassade konstpromenader där berättelser och sånger kompletterar den konstnärliga upplevelsen är ett pedagogiskt grepp som främjar inte bara språklust utan även täcker in aspekter som egna kreativa uttryck, lokalkännedom och hälsa.  Kännedom om trafik och kommunikationsmedel kan också vävas in.

Den 14 augusti 2013 startade projektet med en kick-off för förskolepedagoger på Kulturhuset Ängeln. Tanken var då att inspirera pedagogerna så att de i sin tur kan föra vidare en förståelse för vikten av lustfyllda konstupplevelser till barnen under projektets gång.

Varje förskola får en mapp med arbetsmaterial innan de sedan tar vid och gör konstvandringar med barnen. De får också möjlighet att i Kulturhuset Ängeln skapa egna konstverk. Förskolorna bjuds även in för att delta i en gemensam berättar- och sångstund i Stadsparken. Berättelserna och sångerna knyter självfallet an till konstverken.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*