Lärknuten

Lärknuten är Katrineholms kommuns gemensama plattform för lärande för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I Lärknuten funktioner kring våra elevers lärande och utveckling. Lärknuten innehåller en rad verktyg som skapar en helhet kring lärande – för barnet/eleven, pedagogen/skolledaren och dig som vårdnadshavare.

Syfte

Syftet med Lärknuten är att:

  • stödja och utveckla lärande.
  • underlätta och modernisera kommunikationen mellan barn/elev och pedagog/skola/hem.

Mål

Målet med Lärknuten är att:

  • på sikt öka måluppfyllelsen.

Logga in i Lärknuten

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*