/

Whitelist

Alla webbtjänster som används i bildningsförvaltningen måste granskas och godkännas av bildningsförvaltningens dataskyddssamordnare innan de får användas. Bildningsförvaltningen har tagit fram en Whitelist Länk till annan webbplats. över alla webbtjänster som har granskats.

I Whitelisten framgår om en webbtjänst är:

  • Godkänd = Får användas
  • Nekad = Får inte användas
  • Kölista = Under granskning
  • Utgått = Finns inte mer

Whitelisten fylls på med nya webbtjänster i takt med att önskemål om granskning kommer in från verksamheten. En webbtjänst som inte finns med i Whitelisten är alltså inte granskad.

Till Whitelisten Länk till annan webbplats.