/

Skolstart 2021

Här hittar du tider för skolstarten i Katrineholms skolor inför läsåret 2021/2022. Vi fyller med tider för skolorna allt eftersom.

Tider för grundskolan

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

 • Förskoleklass börjar måndagen den 16 augusti klockan 7.45-12.45. 
 • Årkurs 1-3 börjar måndagen den 16 augusti klockan 7.45-12.45.
 • Årskurs 4-6 börjar måndagen den 16 augusti klockan 7.45-13.45.
 • Förskoleklass börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.00-13.00
 • Årskurs 1-3 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.00-13.00
 • Årskurs 4-6 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.00-14.00.
 • Förskoleklass börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.45.
 • Årskurs 1-3 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.45.
 • Årskurs 4-6 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-14.45.

Vårens restriktioner kring Corona gäller fortfarande därför ber vi dig lämna och hämta ditt barn utanför skolan.

Mer information om exempelvis schema får du via ditt barns mentor.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

 • Årskurs 7 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.Eleverna beger sig till det skolhus de fått information om i utskickat brev per post i juni. Om det finns frågetecken ber vi er vända er till Lena Jepsen på telefon 0150-573 55.
 • Årskurs 8 och 9 börjar tisdagen den 17 augusti klockan 8.30. Eleverna beger sig till det skolhus de hade sina skåp under förra läsåret. VId frågor ber vi er vända er till Lena Jepsen på telefon 0150-573 55.

Lektioner enligt elevernas ordinarie schema från och med onsdagen den 18 augusti.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

Alla årskurser börjar måndagen den 16 augusti klockan 8:30-13:30.

 • Alla årskurser börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.00-13.00.

Skolskjutsarna går från skolan klockan 13.10.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

Ta kontakt med skolan för att få aktuella tider när de olika årskurserna börjar.

Alla årskurser börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.

 • Förskoleklass börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.30.
 • Årskurs 1-2 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.30.
 • Årskurs 3 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.45.
 • Årskurs 4 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.40.
 • Årskurs 5 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-13.45.
 • Årskurs 6 börjar börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30-14.40.

Vi önskar att vårdnadshavare lämnar sina barn på skolgården. Det kommer att finnas personal utomhus som möter upp ditt barn.

Tider för gymnasieskolan

Årskurs 1

 • Animation & visualisering årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Estetik & media årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Introduktionsprogrammet (IM) årkurs 1 årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.

Årskurs 2 och 3

 • Eleverna i årskurs 2 och 3 börjar onsdagen den 18 augusti med mentorstid.

Samtliga elever börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.

Årskurs 1

 • El- och energiprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.15.
 • Naturvetenskapliga programmet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.15.
 • Vård- och omsorgsprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.15.
 • Bygg- och anläggningsprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.35.
 • Fordons- och transportprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.35.
 • Teknikprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.35.
 • VVS- och fastighetsprogrammet börjar måndagen den 16 augusti klockan 9.35.

Årskurs 2 och 3

 • Eleverna i årskurs 2 och 3 börjar onsdagen den 18 augusti med mentorstid.

Årskurs 1

 • Ekonomiprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Barn- och fritidsprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Hotell- och turismprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.
 • Handels- och administrationsprogrammet årskurs 1 börjar måndagen den 16 augusti klockan 8.30.

Årskurs 2 och 3

 • Eleverna i årskurs 2 och 3 börjar onsdagen den 18 augusti med mentorstid.