/

Ungas Framtid

Ungas Framtid är ett EU-projekt som leds av Region Sörmland. Projektet pågår mellan åren 2023 till 2025 och medfinansieras av Europeiska Unionen.

Syfte & mål

Projektet syftar till att fler unga mellan 13 och 19 år ska fullfölja studier i grundskola och gymnasieskola.

Projektet ska även bidra till att unga kommer i arbete eller närmar sig arbetsmarknaden.

Fyra kommuner samverkar

Fyra sörmländska kommuner samverkar i fem olika delprojekt för att bidra till utveckling där barn och undomars hälsa och utbildning står i fokus. Delprojektens aktiviteter ska leda till förändringar på individ-, organisations- och strukturell nivå.

- Att stärka ungas syn på sin egen förmåga och vilja utvecklas är viktigt, säger Agneta Engström, Projektledare och Strateg i region Sörmland.

Fem delprojekt

  • Eskilstuna kommun - Utbildning till varubud (Rekarnegymnasiet 1)
  • Eskilstuna kommun - Tvålärarskap i matematik (Rekarnegymnasiet 2)
  • Katrineholms kommun - Individfokuserat elevstöd från 13 år
  • Oxelösunds kommun - Mer deltagande närvaro för årskurs 7-9
  • Strängnäs kommun - Ökad närvo och fler från Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) till studier

Mer om Katrineholms delprojekt

I delprojekt Katrineholm bygger man nu vidare på fynd gjorda i tidigare ESF-projekt #jagmed och #KlarFramtid. Insatser som man tidigare arbetat med på gymnasienivå kommer nu att prövas och implementeras i årskurs 7–9.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 13–19 år som riskerar utanförskap på grund av bristande studier.

Beräknat antal ungdomar

50 ungdomar, jämt fördelat mellan könen.

Övergripande mål

Fler ungdomar ska slutföra sina studier. Ökat antal betyg för deltagare i projektet. Kunskapen om orsaker till att ungdomar inte fullföljer sina studier ska öka. Stärka berörda organisationers förmåga att fånga upp och möta elever i riskzonen. Förbättra samverkan för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter i och utanför skolan.

Arbetssätt och metoder

Förebyggande och studiemotiverande insatser för elever i årskurs 7 – 9. Bygga upp en god relation med varje deltagare. Stötta, motivera och arbeta individanpassat med ungdomen i fokus. Stöd vid övergångar. Etablera samverkan mellan skolan och verksamheter utanför skolan. Dialogkonferenser med föreläsningar. Arbeta integrerat med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering. Erfarenhetsutbyte och samverkan med samtliga delprojekt, Region Sörmland och Danmark.

Kontaktperson

Delprojektledare

Inger Christensen
Telefon: 072-548 64 37
Mejl: inger.christensen@katrineholm.se

Vi som är kopplade till projektet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i. 

Porträtt av Inger. Hon har en rosa blus och ler. Det är en grönskande bakgrund.

Inger Christensen

Inger är projektledare för delprojektet i Katrineholm. Hon delar även uppdraget som projektledare för huvudprojektet med Agneta Engström. Inger var tidigare projektledare i ESF-projektet #jagmed och #KlarFramtid.
Porträtt av Johanna som ler. Hon har en vit t-shirt och en blommig kjol. Grönskande bakgrund.

Johanna Bergström

Johanna är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg och är en av kontaktpersonerna till KAA (kommunens aktivitetsansvar).Porträtt av Johanna. Hon har en svart klänning. Grönskande bakgrund.

Johanna Malmberg

Johanna är studie-och yrkesvägledare på Bildningsförvaltningen, för Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet och för Järvenskolan City. Förutom att ingå i framtidsteamet är hon också en del av elevhälsoteamet på sina respektive skolor.


 

Porträtt av Suzanne. Hon ler mot kameran. Grönskande bakgrund.

Suzanne Melchersson

Suzanne arbetar på Duveholms gymnasiesärskola som APL-samordnare. APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Suzanne är också kommunens representant i Arbetsförmedlingens ESF-projekt SamSTART.


Porträtt av Linda. Hon har en svart klänning och ler mot kameran.

Linda Sanderberg

Linda arbetar som verksamhetsledare vid Ungdomsteamet och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Hon är en del av Socialfövaltningen.Porträtt av Camilla. Hon har blont hår, svart jacka och står utomhus i vintertid. Hon ler mot kameran.

Camilla Knutsson

Camilla har sin arbetsplats på Barn- och elevhälsan. Hennes huvuduppgift är att stötta elever i årskurs 6–9 med hög skolfrånvaro och att fungera som en länk mellan hemmet och skolan.Porträtt av Marina. Hon sitter på ett kontor och ler mot kameran.

Marina Wistbacka

Marina arbetar som LSS-handläggare på Vård- och omsorgsförvaltningen. LSS står för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Porträtt av Marina. Hon sitter på ett kontor och ler mot kameran.

Piret Gustavsson Rihvk

Piret arbetar som studie- och yrkesvägledare på Järvenskolan. Hon vägleder högstadieelever och samarbetar bland annat med vårdnadshavare, lärare och mentorer. Hon hjälper till att organisera arbetet med PRAO och ingår i skolans elevhälsoteam.