/
Europeiska socialfonden logotype

#KlarFramtid

 

I projekt #KlarFramtid jobbar vi för att du som ungdom ska bli sedd och få goda möjligheter till lyckade studier och ett yrkesliv att se fram emot.

Ett framtidsteam för dig!

Behöver du stöd för att börja eller återgå till utbildning? Eller vill du ha stöd i att komma in på arbetsmarknaden? Vi i Framtidsteamet hjälper dig som är mellan 15 och 20 år att hitta en väg som passar dig och som skapar en framtidstro. Vi stöttar dig i din verklighet, finns som ett bollplank och hjälper dig i kontakten med skolan och arbetsmarknad.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Personlig kontakt och stöd
 • Hjälp att sätta mål för framtiden
 • Aktiviteter enskilt och i grupp
 • Samordna kontakter i och utanför skolan

Varmt välkommen med dina funderingar och frågor - vi finns här för dig!

#KlarFramtid i Katrineholm utgörs av vad vi har valt att kalla för ett Framtidsteam. Vi som är kopplade till teamet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i. 


Porträtt av Inger. Hon har en rosa blus och ler. Det är en grönskande bakgrund.

Inger Christensen

Inger är projektledare för delprojektet i Katrineholm. Hon delar även uppdraget som projektledare för huvudprojektet med Agneta Engström. Inger var tidigare projektledare i ESF-projektet #jagmed.Porträtt av Fredrik. Han har blå skjorta och ler. Grönskande bakgrund.

Fredrik Winberg

Fredrik arbetar som elevkoordinator i #KlarFramtid och är länken mellan gymnasiets elevhälsoteam och projektets framtidsteam. Han har sin arbetsplats på Duveholmsgymnasiet.

 


Porträtt av Philip. Han bär en randig skjorta och ler. Grönskande bakgrund.

Philip Winberg

Philip Winberg arbetar som elevhandledare och finns som stöd för elever i årskurs 9 i övergången till gymnasiet. Philip har sin arbetsplats vid Järvenskolan City.

 


Porträtt av Johanna som ler. Hon har en vit t-shirt och en blommig kjol. Grönskande bakgrund.

Johanna Bergström

Johanna är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg och är en av kontaktpersonerna till KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Foto av Charlotte Tärnblom

Charlotte Tärnblom

Charlotte är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg. Hon arbetar även med SIKTA Unga. 


Porträtt av Sussie. Hon ler och det är en grönskande bakgrund.

Sussie Molin

Sussie arbetar som pedagog vid Duveholmsgymnasiet 3 och ingår i Bildningsförvaltningen. Hon är lärare och mentor på IA4. Sussie ingår i framtidsteamet och är även en del av elevhälsoteamet på Duveholmsgymnasiet 3. 

Porträtt av Johanna. Hon har en svart klänning. Grönskande bakgrund.

Johanna Malmberg

Johanna är studie-och yrkesvägledare på Bildningsförvaltningen, för Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet och för Järvenskolan City. Förutom att ingå i framtidsteamet är hon också en del av elevhälsoteamet på sina respektive skolor. 

Porträtt av Lisa. Hon har en vit blus och ler mot kameran.

Lisa Jonsson

Lisa är handläggare KAA vid Bildningsförvaltningen. Hon arbetar bland annat med KAA, gymnasieantagningen och andra skolutvecklingsfrågor. Hon arbetar vid Bildningsförvaltningens förvaltningskontor.Porträtt av Suzanne. Hon ler mot kameran. Grönskande bakgrund.

Suzanne Melchersson

Suzanne arbetar på Duveholms gymnasiesärskola som APL-samordnare. APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Suzanne är också kommunens representant i Arbetsförmedlingens ESF-projekt SamSTART.


 


Porträtt av Linda. Hon har en svart klänning och ler mot kameran.

Linda Sanderberg

Linda arbetar som verksamhetsledare vid Ungdomsteamet och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Hon är en del av Socialfövaltningen.November 2021

#KlarFramtid förlängs!

Vi är glada att kunna berätta att #KlarFramtid kommer att förlängas! Nytt slutdatum för projektet är sista september 2022. Vi kommer ha deltagare fram till sista augusti 2022.

Fokus på årskurs 9

Vi sprider just nu information om projektet till elever och vårdnadshavare i årskurs 9. Vi vill att de ska känna sig trygga och veta vem de kan vända sig till med frågor inför steget till gymnasiet. De elever som i år fick stöd av projektet upp till gymnasiet studerar samtliga på heltid idag.

Utvärdering av projekt #KlarFramtid

Apel AB har gjort en utvärdering av #KlarFramtid med alla delprojekt. De har intervjuat både deltagare och projektmedarbetare. Här kan du ta del av Delrapport lärande utvärdering #KlarFramtid Pdf, 515.4 kB..

I delrapporten kan vi bland annat se att 100 procent av deltagarna som intervjuats tycker att projektet har hjälpt dem. Rapporten visar även att samtliga projektmedarbetare är mycket bra på att möta våra deltagare. Jättekul!

Framgångsfaktorer för samtliga delprojekt är följande:

 • Bemötandet hos personalen
 • Individuella anpassningar
 • Flexibilitet
 • Anpassade lokaler
 • Tid
 • Tillgänglighet

Mentaliseringsbaserad terapi, MBT

Vid delprojekt Katrineholm har vi börjat en utbildning i MBT som riktar sig till pedagogisk personal.

Familj- och skolpedagoger

Oxelösunds kommun har anställt tre familj- och skolpedagoger som ska arbeta för att öka skolnärvaron i grundskolan. Delprojektet Oxelösund och Katrineholm kommer samverka med dem. Under höstlovet besökte pedagogerna Katrineholm för att titta närmare på våra NPF-anpassade lokaler (NPF står för Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Maria, Jessica och Regina som är familj- och skolpedagoger från Oxelösund. De står bredvid varandra och ler stort.

Maria, Jessica och Regina som är familj- och skolpedagoger från Oxelösund.

 

Oktober 2021

Filmer om #KlarFramtid

SVT Sörmland har varit i Katrineholm och filmat personal och deltagare i projektet. Det finns tre artiklar och filmer på SVT Sörmlands webb som du kan nå här:

Samarbete i Framtidsteamet Länk till annan webbplats.

Tillbaka till skolan efter 3 år hemma Länk till annan webbplats.

Så hjälper elevhandledaren elever tillbaka till skolan Länk till annan webbplats.

Trygg bas

Samtliga elever som fått stöd av vår Elevhandledare Philip i övergången från årskurs 9 upp till gymnasiet har kommit i gång riktigt bra. Flera av eleverna har nu avslutats i projektet då de känner sig trygga i den nya miljön. Ett par av våra deltagare har också med vår Elevkoordinator Fredriks hjälp påbörjat vuxenstudier och även det fungerar mycket bra. Forskning visar att har man en person att vända sig till med sina frågor ger det en känsla av trygghet. Då vågar man söka sig ut i det okända och lära sig nya saker. Nyfikenhet och modet blir då större än rädslan inför det okända.

Uppsökande verksamhet

Nu har vi äntligen påbörjat den uppsökande verksamheten i Katrineholm. Målet är att under projekttiden fånga upp så många ungdomar som möjligt som varken arbetar och studerar. Vi vill hjälpa dem att hitta en väg tillbaka till studier eller annan sysselsättning.

Dialogkonferens

Den 1 oktober genomfördes en Dialogkonferens i Katrineholm. Det var första steget i implementeringen av projektets arbetssätt och metoder. Under dagen presenterades flera verksamheter som arbetar med ungdomar i Katrineholms kommun. Utöver #KlarFramtid var Viadidakts Ungdomstorg och projekten SIKTA och SamSTART på plats. Samtliga finns representerade i projektets Framtidsteam som har möten tillsammans varje vecka.

Deltagare på Dialogkonferensen diskuterar i grupper.

Gruppdiskussioner under Dialogkonferensen.

Presentation om projektet SamSTART.

Presentation om projektet SamSTART.


Augusti 2021

Skolstart

Nu är terminen i gång och både elever och personal på plats i skolorna igen. Distansstudier har haft sina fördelar och nackdelar för varje enskild elev. Det vi ser i Katrineholm är att meritvärdena har ökat och att fler nu är behöriga till gymnasiet.

Stöd vid övergången till gymnasiet

En ny undersökning av Attention Länk till annan webbplats. visar att elever med NPF känner oro inför skolstarten. Det beror bland annat på avsaknad av anpassningar och bristande stöd i skolan. För att underlätta för våra deltagare i projektet har både vår Elevkoordinator Fredrik och vår Elevhandledare Philip varit på plats i gymnasieskolorna under skolstarten. Vi vill finnas som stöd och inge trygghet för de som tar klivet från årskurs 9 till gymnasiet.

Philip och Fredrik står i en av ljusgårdarna på Duveholmsgymnasiet.

Philip och Fredrik finns som stöd i gymnasieskolorna.


Pride

Prideveckan startar på måndag den 30 augusti och är i gång till fredagen den 4 september. I #KlarFramtid stöttar vi pride och jobbar med dessa frågor för att möta deltagare på bästa sätt. Alla medarbetare har bland annat haft möjlighet att delta på en HBTQI-kurs. Vi vill att varje individ ska identifiera sina styrkor och se sin potential utan att begränsas i sitt framtidsval av normer eller fördomar kopplat till kön, sexualitet, funktionsnedsättning eller etnicitet.

På en hylla står en regnbågsflagga, en EU-flagga och en skylt som det står att projektet medfinansieras av EU och ESF.

HBTQI-frågor är viktiga i projekt #KlarFramtid.


Framgångsfaktorer

Vi gör en utvärdering av projektet tillsammans med Apel AB. De har nu tagit fram några framgångsfaktorer för varje delprojekt. Här är några av de punkter som lyfts för delprojekt Katrineholm:

 • Stöd och trygghet i skolmiljö
 • Stöd i övergången till gymnasiet
 • God struktur och styrning

Juni 2021

Studenten

Årets studenter har nu sprungit ut och sommarlovet har börjat för många. Några elever har haft möjlighet att läsa in betyg på sommarskola och vår elevhandledare Philip har varit med och stöttat eleverna i årskurs 9. Philip kommer också att finnas med i övergången från årskurs 9 till gymnasiet som en trygghet för de elever som behöver stöd på nya skolan.

Utvärdering #KlarFramtid

Vi i arbetsgruppen, ledningsgruppen och Framtidsteamet har utvärderat vårens arbete i projektet tillsammans med Erik Jakobsson från Apel AB. Vi har bland annat tagit fram de faktorer som vi ser som styrkor i delprojekt Katrineholm. Vi tittade också närmare på vad de fyra andra delprojekten arbetar med och vad vi önskar att samverka om.

Framgångsfaktorer

Det här är en del av framgångsfaktorerna vi ser i Katrineholm:

 • Projektet bygger på erfarenheter och lärdomar från det tidigare ESF-projektet #jagmed.
 • Projektet är baserat på arbetsmetoden MBT (Mentaliseringsbaserad terapi).
 • Vi har tydliga gemensamma mål och projektet är väl förankrat i den ordinarie verksamheten.
 • Vi har ett nära samarbete och samverkan i Framtidsteamet, där alla bidrar med olika kompetenser.
 • Projektets elevhandledare finns som nära stöd för deltagare i övergången till gymnasiet.
 • Projektets elevkoordinator har en nära samverkan med skolornas Elevhälsoteam.
 • #KlarFramtid samverkar mellan flera förvaltningar i Katrineholms kommun.

Delprojektets arbetsgrupp och ledningsgrupp

Som avslutning innan sommaren vill vi passa på att presentera några av oss som arbetar i projektet. Vi som är med i Framtidsteamet kan ni läsa mer om i fliken ovan.

I vår arbetsgrupp ingår Inger Christensen som projektledare, Fredrik Winberg som elevkoordinator och Philip Winberg som elevhandledare.


Philip, Fredrik och Inger står framför ett äppelträd med gröna löv.

Philip, Fredrik och Inger.


I ledningsgruppen ingår Inger Christensen, Fredrik Malmer, Johan Granquist, Monika Holen och Hans Löfqvist. Ledningsgruppen träffas varje vecka för att få information om projektet. #KlarFramtid är kopplat till ordinarie verksamhet vid Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3. Fredrik Malmer, rektor, leder arbetet och är projektägare för #KlarFramtid.

 

Inger, Fredrik, Johan och Monika står bredvid varandra. I bakgrunden är det grönskande träd.

Inger, Fredrik, Johan och Monika.


Maj 2021

Inom #KlarFramtid i Katrineholm fortsätter vi sprida information om projektet för att nå fler ungdomar som behöver stöttning. Vi har bland annat skapat en e-tjänst Länk till annan webbplats. som ska underlätta för de som vill göra en ansökan.

Den nionde maj var det Europadagen. Tidigare år har alla EU-projekt i Katrineholms kommun haft aktiviteter för att uppmärksamma dagen, men i och med pandemin blev det inte av i år.

Vi har ett fokus på samverkan inom #KlarFramtid, både mellan våra delprojekt och med andra projekt. Vi samverkar för att fånga upp goda metoder och arbetssätt. Några av de projekt som vi har samverkat med under projekttiden är:

 • #Vägled
 • IMprove
 • Klara, Färdiga, Gå
 • Vägar framåt
 • SamSTART
 • EU och internationellt arbete

Mars 2021

I projekt #KlarFramtid arbetar vi med utvärdering för att lära oss hur vi kan utvecklas. Det är ett sätt för oss att veta hur vi bäst kan jobba för att nå projektets mål. Alla som är inblandade i projektet har också ett intresse av att få veta hur projektet lyckas. Därför utvärderar vi hela projektet, både för att stärka och bedöma vårt arbete. Till vår hjälp har vi företaget Apel. De kommer utvärdera #KlarFramtid genom intervjuer, dialoger och djupdykningar i varje delprojekt. Vi ser fram emot att ta del av resultatet!

I Katrineholm har vi tagit hjälp av en kommunikatör för att projektet ska nå ut och synas digitalt till vår målgrupp. Felicia Sjöblom kommer arbeta med kommunikationen för vårt delprojekt men även för hela #KlarFramtid.

Februari 2021

Philip Winberg är vår nya medarbetare i projektet och har rollen som elevhandledare. Philip kommer under våren att arbeta vid Järvenskolan City för att lära känna elever i årskurs 9 och finnas som stöd inför att eleverna ska börja gymnasiet.

Robert Allen, studie-och yrkesvägledare vid Viadidakts Ungdomstorg, ingår nu i vårt Framtidsteam. Han träffar ungdomarna så fort de visar intresse för att börja studera.

Vi fortsätter att arbeta med samverkan med deltagare och KAA-ungdomar i vårt Framtidsteam. Vår förhoppning är att börja uppsökande verksamhet efter påsklovet.


Foto av Philip Winberg

Vår elevhandledare Philip Winberg.


December 2020

Vi har utökat framtidsteamet med Linda Sanderberg som är verksamhetsledare för både Ungdomsenheten och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Vi närmar oss även slutet av året och vi sammanfattar arbetet i en årsrapport. Här är några punkter vi har arbetat med under året:

 • Utbildning i MBT, Mentalization Based Treatment, med professor Anthony Bateman från Anna Freaud Center.
 • Framtidsteamet har startat och träffas en gång i veckan för att samverka gällande deltagare i projektet.
 • Vi samverkar med Flen och Vingåker gällande ungdomar som är inskrivna i KAA, det Kommunala Aktivitetsansvaret.
 • Vi samverkar med samtliga delprojekt har har bland annat gjort ett studiebesök i Köping.
 • Vi samverkar med projekt SamSTART för att ge deltagare möjligheten att gå vidare mot arbetsmarknaden.


Anthony Bateman föreläser framför personer som sitter och lyssnar.

MBT-utbildning med Anthony Bateman i januari 2020. Foto: Robin Persson


November 2020

På grund av pandemin har två inplanerade konferenser blivit inställda och flyttats fram. Vårt arbete med deltagare i projektet är däremot inte inställt och i Framtidsteamet fortsätter vi ses digitalt.

Oktober 2020

Vi kommer att rekrytera ytterligare en elevkoordinator till projektet som främst ska stödja ungdomar i årskurs 9. Övergången från årskurs 9 till gymnasiet är ett stort och viktigt steg som är jobbigt för många att ta. Vi hoppas att vår nya projektmedarbetare kan vara på plats i januari och stötta eleverna.

September 2020

Vi arbetar på i projektet och har både flera deltagare inskrivna i projektet och nya på väg in. Vår elevkoordinator Fredrik har sitt kontor precis utanför entrén vid Duveholmsgymnasiet och det underlättar samverkan med mentorer och personal i skolornas elevhälsoteam.

Katrineholms första Dialogkonferens har varit. Vi fick bland annat en presentation av undersökningen Liv & Hälsa ung. Det blev många givande diskussioner om hur vi kan jobba framåt i projektet.

Juni 2020

Undervisningen bedrivs fortfarande på distans för gymnasieeleverna. Framtidsteamet har möten varje vecka och projektet fylls sakta på med nya deltagare. Fokuset är just nu främst på elever i årskurs 9 som ska börja gymnasiet i höst. Det är viktigt att de får stöd i att ta det stora steget till en högre utbildning.

April 2020

På grund av covid-19 har nästan all undervisning gått över till distans för studerande vid gymnasiet och vuxenutbildningen. Vilka konsekvenser det blir för projekt #KlarFramtid är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om. Vi jobbar på som vanligt med det som går.

Framtidsteamet har den senaste tiden fokuserat på våra ungdomar som är inskriva i Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). Vår elevkoordinator Fredrik Winberg har varit ute och informerat om projektet till skolornas elevhälsoteam.

Mars 2020

Vi är igång! Första januari startade vi på riktigt upp projektet #KlarFramtid. Vi är fem delprojekt som kommer arbeta med cirka 500 ungdomar fram till juni 2022. I Katrineholm kommer vi arbeta med ungdomar i åldern 15-20 år.

Framtidsteamet, som är ett mobilt närvaroteam, har startat i Katrineholm. Teamet är en samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Viadidaktsungdomstorg. Vi kommer arbeta med tidiga insatser för att fånga upp ungdomar i behov av stöd innan de skrivs ut från gymnasiet.

Fredrik Winberg är anställd som Elevkoordinator i #KlarFramtid och kommer vara länken mellan gymnasiets elevhälsoteam och projektets framtidsteam.


På bilden visas de personer som arbetar med projektet KlarFramtid. De sex personerna stå på rad och ser glada ut. 

Några av oss som arbetar i projektet #KlarFramtid. Foto: Robin Persson

Mål med projektet

Målet med #KlarFramtid är att fler ungdomar ska slutföra gymnasiet, börja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill väcka en framtidstro hos varje individ.

Målgrupp

Målgrupp för hela projektet är ungdomar i åldern 15-24 år. Varje delprojekt arbetar med olika åldersgrupper och inriktningar. #KlarFramtid kommer erbjudas till cirka 500 ungdomar.

Tidsplan

Projektet pågår under åren 2019-2022.

Vilka medverkar i #KlarFramtid?

Region Sörmland är projektägare för #KlarFramtid. Projektet är indelat i fem delprojekt:

 • Delprojekt Eskilstuna (Arbetsförmedlingen)
 • Delprojekt Eskilstuna (Rekarnegymnasiet)
 • Delprojekt Köping
 • Delprojekt Katrineholm
 • Delprojekt Oxelösund

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Det stöttas även av Samordningsförbundet RAR samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen.

Arbetsformer

Varje deltagare får göra en kartläggning när de börjar i projektet. Det gör vi för att kunna bestämma vilka insatser och aktiviteter som passar varje individs situation. Alla delprojekt arbetar även utifrån de horisontella principerna. Det innebär att vi aktivt arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Kontakta oss

Inger Christensen, projektledare
Mejl: inger.christensen@katrineholm.se
Telefon: 072-548 64 37

Fredrik Winberg, elevkoordinator
Mejl: fredrik.winberg@katrineholm.se
Telefon: 070-458 09 71

Philip Winberg, elevhandledare
Mejl: philip.ekstrom.winberg@katrineholm.se
Telefon: 079-066 43 14

Johanna Bergström, arbetsmarknadscoach Viadidakts ungdomstorg
Mejl: johanna.bergstrom@viadidakt.se
Telefon: 0150-48 80 74