/
/
Europeiska socialfonden logotype

#KlarFramtid

 

I projekt #KlarFramtid jobbar vi för att du som ungdom ska bli sedd och få goda möjligheter till lyckade studier och ett yrkesliv att se fram emot.

Ett framtidsteam för dig!

Behöver du stöd för att börja eller återgå till utbildning? Eller vill du ha stöd i att komma in på arbetsmarknaden? Vi i Framtidsteamet hjälper dig som är mellan 15 och 20 år att hitta en väg som passar dig och som skapar en framtidstro. Vi stöttar dig i din verklighet, finns som ett bollplank och hjälper dig i kontakten med skolan och arbetsmarknad.

Det här kan vi hjälpa dig med

 • Personlig kontakt och stöd
 • Hjälp att sätta mål för framtiden
 • Aktiviteter enskilt och i grupp
 • Samordna kontakter i och utanför skolan

Varmt välkommen med dina funderingar och frågor - vi finns här för dig!

#KlarFramtid i Katrineholm utgörs av vad vi har valt att kalla för ett Framtidsteam. Vi som är kopplade till teamet har ett brett kontaktnät och många års erfarenhet av den värld mellan studier och vuxenliv som inte alltid är så lätt att navigera i. 


Foto av Inger Christensen

Inger

Inger Christensen

Inger är projektledare för delprojektet i Katrineholm. Hon delar även uppdraget som projektledare för huvudprojektet med Agneta Engström. Inger var tidigare projektledare i ESF-projektet #jagmed.Foto av Fredrik Winberg

Fredrik

Fredrik Winberg

Fredrik arbetar som elevkoordinator i #KlarFramtid och är länken mellan gymnasiets elevhälsoteam och projektets framtidsteam. Han har sin arbetsplats på Duveholmsgymnasiet.

 


Porträtt av Philip Winberg

Philip

Philip Winberg

Philip Winberg arbetar som elevhandledare och finns som stöd för elever i årskurs 9 i övergången till gymnasiet. Philip har sin arbetsplats vid Järvenskolan City.

 


Foto av Johanna Bergström

Johanna

Johanna Bergström

Johanna är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg och är en av kontaktpersonerna till KAA (kommunens aktivitetsansvar).
Foto av Charlotte Tärnblom

Charlotte

Charlotte Tärnblom

Charlotte är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg. Hon arbetar även med SIKTA Unga. 


Foto av Mathias Andersson

Mathias

Mathias Andersson

Mathias är arbetsmarknadscoach vid Viadidakts ungdomstorg. Han arbetar även i projektet SIKTA Unga. 


Foto av Sussie Molin

Sussie

Sussie Molin

Sussie arbetar som pedagog vid Duveholmsgymnasiet 3 och ingår i Bildningsförvaltningen. Hon är lärare och mentor på IA4. Sussie ingår i framtidsteamet och är även en del av elevhälsoteamet på Duveholmsgymnasiet 3. 

Foto av Johanna Malmberg

Johanna

Johanna Malmberg

Johanna är studie-och yrkesvägledare på Bildningsförvaltningen, för Introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet och för Järvenskolan City. Förutom att ingå i framtidsteamet är hon också en del av elevhälsoteamet på sina respektive skolor. 

Foto av Robert Allen

Robert

Robert Allen

Robert är studie-och yrkesvägledare på Viadidakt. Han träffar ungdomarna så fort de visar intresse för att börja studera.


 

 

 

Foto av Lisa Jonsson

Lisa

Lisa Jonsson

Lisa är handläggare KAA vid Bildningsförvaltningen. Hon arbetar bland annat med KAA, gymnasieantagningen och andra skolutvecklingsfrågor. Hon arbetar vid Bildningsförvaltningens förvaltningskontor.Foto av Louise Larsson

Louise

Louise Larsson

Louise är handläggare KAA vid Bildningsförvaltningen. Hon arbetar, precis som Lisa, med KAA, gymnasieantagningen och andra skolutvecklingsfrågor.

 


Foto av Suzanne Melchersson

Suzanne

Suzanne Melchersson

Suzanne arbetar på Duveholms gymnasiesärskola som APL-samordnare. APL står för arbetsplatsförlagt lärande. Suzanne är också kommunens representant i Arbetsförmedlingens ESF-projekt SamSTART.


 


Foto av Linda Sanderberg

Linda

Linda Sanderberg

Linda arbetar som verksamhetsledare vid Ungdomsteamet och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Hon är en del av Socialfövaltningen.

 

 

Maj 2021

Inom #KlarFramtid i Katrineholm fortsätter vi sprida information om projektet för att nå fler ungdomar som behöver stöttning. Vi har bland annat skapat en e-tjänst Länk till annan webbplats. som ska underlätta för de som vill göra en ansökan.

Den nionde maj var det Europadagen. Tidigare år har alla EU-projekt i Katrineholms kommun haft aktiviteter för att uppmärksamma dagen, men i och med pandemin blev det inte av i år.

Vi har ett fokus på samverkan inom #KlarFramtid, både mellan våra delprojekt och med andra projekt. Vi samverkar för att fånga upp goda metoder och arbetssätt. Några av de projekt som vi har samverkat med under projekttiden är:

 • #Vägled
 • IMprove
 • Klara, Färdiga, Gå
 • Vägar framåt
 • SamSTART
 • EU och internationellt arbete

Mars 2021

I projekt #KlarFramtid arbetar vi med utvärdering för att lära oss hur vi kan utvecklas. Det är ett sätt för oss att veta hur vi bäst kan jobba för att nå projektets mål. Alla som är inblandade i projektet har också ett intresse av att få veta hur projektet lyckas. Därför utvärderar vi hela projektet, både för att stärka och bedöma vårt arbete. Till vår hjälp har vi företaget Apel. De kommer utvärdera #KlarFramtid genom intervjuer, dialoger och djupdykningar i varje delprojekt. Vi ser fram emot att ta del av resultatet!

I Katrineholm har vi tagit hjälp av en kommunikatör för att projektet ska nå ut och synas digitalt till vår målgrupp. Felicia Sjöblom kommer arbeta med kommunikationen för vårt delprojekt men även för hela #KlarFramtid.

Februari 2021

Philip Winberg är vår nya medarbetare i projektet och har rollen som elevhandledare. Philip kommer under våren att arbeta vid Järvenskolan City för att lära känna elever i årskurs 9 och finnas som stöd inför att eleverna ska börja gymnasiet.

Robert Allen, studie-och yrkesvägledare vid Viadidakts Ungdomstorg, ingår nu i vårt Framtidsteam. Han träffar ungdomarna så fort de visar intresse för att börja studera.

Vi fortsätter att arbeta med samverkan med deltagare och KAA-ungdomar i vårt Framtidsteam. Vår förhoppning är att börja uppsökande verksamhet efter påsklovet.


Foto av Philip Winberg

Vår elevhandledare Philip Winberg.


December 2020

Vi har utökat framtidsteamet med Linda Sanderberg som är verksamhetsledare för både Ungdomsenheten och Ungdomsmottagningen i Katrineholm. Vi närmar oss även slutet av året och vi sammanfattar arbetet i en årsrapport. Här är några punkter vi har arbetat med under året:

 • Utbildning i MBT, Mentalization Based Treatment, med professor Anthony Bateman från Anna Freaud Center.
 • Framtidsteamet har startat och träffas en gång i veckan för att samverka gällande deltagare i projektet.
 • Vi samverkar med Flen och Vingåker gällande ungdomar som är inskrivna i KAA, det Kommunala Aktivitetsansvaret.
 • Vi samverkar med samtliga delprojekt har har bland annat gjort ett studiebesök i Köping.
 • Vi samverkar med projekt SamSTART för att ge deltagare möjligheten att gå vidare mot arbetsmarknaden.


Anthony Bateman föreläser framför personer som sitter och lyssnar.

MBT-utbildning med Anthony Bateman i januari 2020. Foto: Robin Persson


November 2020

På grund av pandemin har två inplanerade konferenser blivit inställda och flyttats fram. Vårt arbete med deltagare i projektet är däremot inte inställt och i Framtidsteamet fortsätter vi ses digitalt.

Oktober 2020

Vi kommer att rekrytera ytterligare en elevkoordinator till projektet som främst ska stödja ungdomar i årskurs 9. Övergången från årskurs 9 till gymnasiet är ett stort och viktigt steg som är jobbigt för många att ta. Vi hoppas att vår nya projektmedarbetare kan vara på plats i januari och stötta eleverna.

September 2020

Vi arbetar på i projektet och har både flera deltagare inskrivna i projektet och nya på väg in. Vår elevkoordinator Fredrik har sitt kontor precis utanför entrén vid Duveholmsgymnasiet och det underlättar samverkan med mentorer och personal i skolornas elevhälsoteam.

Katrineholms första Dialogkonferens har varit. Vi fick bland annat en presentation av undersökningen Liv & Hälsa ung. Det blev många givande diskussioner om hur vi kan jobba framåt i projektet.

Juni 2020

Undervisningen bedrivs fortfarande på distans för gymnasieeleverna. Framtidsteamet har möten varje vecka och projektet fylls sakta på med nya deltagare. Fokuset är just nu främst på elever i årskurs 9 som ska börja gymnasiet i höst. Det är viktigt att de får stöd i att ta det stora steget till en högre utbildning.

April 2020

På grund av covid-19 har nästan all undervisning gått över till distans för studerande vid gymnasiet och vuxenutbildningen. Vilka konsekvenser det blir för projekt #KlarFramtid är i dagsläget svårt att ha en uppfattning om. Vi jobbar på som vanligt med det som går.

Framtidsteamet har den senaste tiden fokuserat på våra ungdomar som är inskriva i Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA). Vår elevkoordinator Fredrik Winberg har varit ute och informerat om projektet till skolornas elevhälsoteam.

Mars 2020

Vi är igång! Första januari startade vi på riktigt upp projektet #KlarFramtid. Vi är fem delprojekt som kommer arbeta med cirka 500 ungdomar fram till juni 2022. I Katrineholm kommer vi arbeta med ungdomar i åldern 15-20 år.

Framtidsteamet, som är ett mobilt närvaroteam, har startat i Katrineholm. Teamet är en samverkan mellan Bildningsförvaltningen och Viadidaktsungdomstorg. Vi kommer arbeta med tidiga insatser för att fånga upp ungdomar i behov av stöd innan de skrivs ut från gymnasiet.

Fredrik Winberg är anställd som Elevkoordinator i #KlarFramtid och kommer vara länken mellan gymnasiets elevhälsoteam och projektets framtidsteam.


På bilden visas de personer som arbetar med projektet KlarFramtid. De sex personerna stå på rad och ser glada ut. 

Några av oss som arbetar i projektet #KlarFramtid. Foto: Robin Persson

Mål med projektet

Målet med #KlarFramtid är att fler ungdomar ska slutföra gymnasiet, börja vuxenstudier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill väcka en framtidstro hos varje individ.

Målgrupp

Målgrupp för hela projektet är ungdomar i åldern 15-24 år. Varje delprojekt arbetar med olika åldersgrupper och inriktningar. #KlarFramtid kommer erbjudas till cirka 500 ungdomar.

Tidsplan

Projektet pågår under åren 2019-2022.

Vilka medverkar i #KlarFramtid?

Region Sörmland är projektägare för #KlarFramtid. Projektet är indelat i fem delprojekt:

 • Delprojekt Eskilstuna (Arbetsförmedlingen)
 • Delprojekt Eskilstuna (Rekarnegymnasiet)
 • Delprojekt Köping
 • Delprojekt Katrineholm
 • Delprojekt Oxelösund

Projektet medfinansieras av Europeiska socialfonden. Det stöttas även av Samordningsförbundet RAR samt Samordningsförbundet Västra Mälardalen.

Arbetsformer

Varje deltagare får göra en kartläggning när de börjar i projektet. Det gör vi för att kunna bestämma vilka insatser och aktiviteter som passar varje individs situation. Alla delprojekt arbetar även utifrån de horisontella principerna. Det innebär att vi aktivt arbetar med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Kontakta oss

Inger Christensen, projektledare
Mejl: inger.christensen@katrineholm.se
Telefon: 072-548 64 37

Fredrik Winberg, elevkoordinator
Mejl: fredrik.winberg@katrineholm.se
Telefon: 070-458 09 71

Johanna Bergström, arbetsmarknadscoach Viadidakts ungdomstorg
Mejl: johanna.bergstrom@viadidakt.se
Telefon: 0150-48 80 74