/

Publicerad:

Workshop i Skuggspelsteater

En intensiv och kreativ skoldag då varje elev får möjlighet att uttrycka sig med skuggspels-teaterns verktyg.

Skuggspelsteater

Kort information

Det är en enkel teknik där barn med ett fåtal redskap själva och i grupp kan skapa magisk scenkonst och samtidigt gå in i en skapande (lär) process.

Eleverna arbetar tillsammans i smågrupper och berättar en gemensam historia, skapar rollfigurer och repeterar inför SHOWTIME då pjäserna spelas upp under mycket klang och jubel. Under hela processen från idé till pjäs så handleder och stödjer vi eleverna i nära samarbete med skolans personal.

Skuggspelsteater passar även för barn med särskilda behov och förberedelseklasser. Workshop kan ges fristående eller i anslutning till en föreställning.

Målgrupp

Årskurs F-9, Särskola & resursklass/förberedelseklass

Gruppstorlek föreställning - 3-4 elever/pjäs
Gruppstorlek workshop - Fler än 30 elever kan spela klassvis för ännu närmare kontakt, eller för många samtidigt.

Maxpublik ca 150.

Tidsomfattning

15 min för att plocka upp allt material och sätta upp skuggspelsscen. 15 min för att packa ned allt. Workshopen tar 4 tim plus lunch 30 min.

Lokal & teknik

  • 2 klassrum/lokaler som kan mörkläggas.
  • En kateder eller motsvarande.
  • Arbetsbord till små arbetsgrupper om 3-4 elever.
  • 1 klassrum per klass.
  • Endast vanlig el.

Kontaktuppgifter

Namn: Sonia de Vreeze
Telefon: 076-258 62 67
Mejl: info@pygmeteatern.se