/

Publicerad:

Storytelling Scen

Tillsammans med Fryshusets drama- och danspedagoger skapar eleverna varsitt sceniskt framförande.

Storytelling

Kort information

Vi arbetar med skrivande och framställning med kroppen och rösten som verktyg.

Eleverna får formulera sina tankar och åsikter till skrivna manus och arbeta med kroppen och röstens olika uttryck genom övningar inom drama och retorik. Målet är ett kortare TED talk enligt metoden Tala som TED (http://talasomted.se/) eller Spoken word.

Första steget är att du vill berätta något, nästa är att berätta så att andra förstår och blir nyfikna.

Målgrupp

Årskurs 4-9
Antal elever: 30
Antal elever i en workshop: 16-30

Tidsomfattning

En stund innan efter överenskommelse med skolpersonal samt gärna efteråt för att plocka ihop.

Lokal & teknik

Klassrum med fria ytor eller större gympasal/spegelsal

  • eluttag för musik
  • högtalare om möjligt
  • vatten att dricka
  • WiFi eller nätverk om möjligt.

Kontaktuppgifter

Namn: Rebecca Rusz
Telefon: 076 001 08 02
Mejl: rebecca.rusz@fryshuset.se