/

Publicerad:

Skapande händer

Skapa dina egna händer, i guld och silver.

händer i silver och guld

Kort information

Skapande händer består av tre moment och en gemensam utställning. Första momentet är gjutning då vi gjuter tillsammans med eleverna deras händer i alginat och gips.
Andra momentet är framtagningen då eleverna tar fram sina händer ur alginatet.
Sista momentet är att eleverna patinerar sina gipshänder i guld och silver och syftet är att lura ögat.
Allt under professionell ledning av oss. Vi avslutar sedan med en gemensam utställning.

Skapande händer är ett projekt där alla elever är delaktiga i alla moment och känner att de kan lyckas utifrån sin förmåga. Vi som arbetar med projektet heter BrittMarie Järnström Lindell och Johanna Bolin. Vi är båda yrkesverksamma konstnärer samt utbildade bildpedagoger med lång erfarenhet inom skolan.

Målgrupp

F-9 och särskola

Gruppstorlekar

Av erfarenhet vet vi att vi inte kan jobba med för stora grupper för då hinner vi inte de olika momenten på en timma som varje pass är.

Det här gäller:
Årskurs F-3 max 12 elever
Årskurs 4-9 max 16 elever

Tidsomfattning

Vi behöver komma in i lokalen minst 30 minuter innan vi börjar samt att vi behöver ca 30-60 minuter för att städa efter oss. Tiden är satt beroende på vilket moment vi jobbar med.

Lokal & teknik

  • vatten och diskbänk
  • bord och stolar för eleverna.
  • avlastningsytor och möjlighet att förvara elevernas gipshänder på torrt och säkert ställe mellan de olika tillfällena.

Kontaktuppgifter

Namn: Britt-Marie Järnström Lindell
Telefon: 070 696 98 63
Mejl: bm.jarnstrom@gmail.com