/

Publicerad:

Perk-a-fon

Ett musikaliskt kreativt projekt som belyser vikten av återvinning för att skapa en hållbar framtid.

Perkafon - skapande skola projekt

Kort information

Projektet fungerar som en skaparverkstad där Fredrik tillsammans med eleverna utforskar ljud, rytmer och klanger som finns i vår vardag. Eleverna får i uppgift att samla återvunna ting som på olika sätt kan ljuda och utifrån dessa byggstenar vägleder Fredrik eleverna i en kreativ process där målet är att bygga en eller flera helt unika Perk-a-foner. *

Fokus ligger på elevernas egna skapande och undersökande och målet är att uppmärksamma hur vi bättre kan återanvända saker i vår vardag för att skapa en hållbar framtid. Ett undervisningsmaterial till projektet finns framtaget av Omskaparna som drivs av Sveriges Konsumenter.

*Ett fantasiinstrument som kan ljuda på diverse sätt helt utifrån skaparens egna kreativa lösningar.

Målgrupp

Årskurs F-6
Antal elever i en workshop: 16-30

Tidsomfattning

Gärna om möjligt tillgång till lokalen 30 min före/30 min efter genomförd workshop

Lokal & teknik

  • Ett rum med minst fem mindre bord (verktyg och teknik tas med av Fredrik,
  • Eluttag behövs, om det finns projektor och WIFI eller fast nätverksanslutning är det bra annars tar Fredrik med sig projektor och eget WIFI/nätverk

Kontaktuppgifter

Namn: Fredrik Myhr
Telefon: 070 817 88 82
Mejl: myhrmail@gmail.com