/

Publicerad:

Magiska mönster

Vi arbetar med eleverna i mindre grupper och trycker screentryck och mjölbatik på tyg.

magiska mönster

Kort information

Magiska Mönster är ett konstnärligt tryckprojekt som jobbar integrerat med olika ämnen inom skolan exempelvis matematik, bild, historia och textilslöjd efter önskemål och i samarbete med berörda ämneslärare. Även fler ämnen kan beröras av projektet om man så önskar.

Vi arbetar med eleverna i mindre grupper och trycker screentryck och mjölbatik på tyg. Magiska Mönster kan kopplas ihop med flera av målen i kursplanen för de olika årskurserna, vilket stärker progressionen i lärandet.

Huvudsyftet är dock att arbeta med den konstnärliga processen tillsammans med eleverna som får chans att utveckla sitt kreativa skapande i spännande tekniker under professionell handledning av yrkesverksamma konstnärer.

Målgrupp

F-9 och särskola
Max antal elever : 15

Tidsomfattning

Vi behöver komma in i aktuell lokal, sal, minst 30 minuter innan för att hinna plocka fram. Efter sista arbetspasset för dagen behöver vi kunna städa 30-60 minuter lite beroende vilket moment vi har arbetat med.

Lokal & teknik

  • tillgång till vatten och diskbänk i den lokal vi arbetar i
  • möjlighet till torkytor av tryck
  • att eleverna har bord och stolar.
  • vi ser gärna också att elever med särskilda behov har med sig sin assistent även på våra lektioner.
  • eluttag för strykjärn och hårfön

Kontaktuppgifter

Namn: Britt-Marie Järnström Lindell
Telefon: 070 696 98 63
Mejl: bm.jarnstrom@gmail.com