/

Publicerad:

Lyft taket med Gåspennan!

Lyft taket med Gåspennan!
Var medskapare av en fartfylld show och en egen skollåt!

Gåspennan

Kort information

Låt eleverna skapa sin helt egen låt och vara medskapare av en show!
Skolans låt kommer att vara en del i en show där eleverna tillsammans med Gåspennan dansar och sjunger sig igenom en oförglömlig show.
Eleverna väljer vilka fler låtar som ska vara på showen och de är tydliga medskapare under hela showen.

Genom sång och rörelse lyfter eleverna taket och allting avslutas med att eleverna framför sin egen låt. En kreativ show som bygger på elevernas delaktighet.
Låtarna eleverna arbetar med inför och under showen kan vara inom valfritt tema.
Exempel på valbara teman är rörelse, matematik, värdegrund och ämnesblandat.
På så viss kan skolan enkelt knyta ihop det kreativa skapandet med ämnen klasserna
arbetar med under ordinarie lektioner då Gåspennans låtar utgår från Lgr11.

Målgrupp

Årskurs F-3
Max antal elever 150

Tidsomfattning

Minst 1 timme innan projektet för uppbyggnad. Minst 1 timme efter projektet för nedmontering.

Lokal & teknik

  • Eluttag.
  • Exempelvis idrottshall eller större lokal.
  • Projektet kan genomföras utomhus om skydd för utrustning finns.
  • Aktören står för all teknisk utrustning.

Kontaktuppgifter

Namn: Johannes Tigerström och Peter Holgersson
Mejl: musik@gaspennan.com