/

Publicerad:

Att leva med NPF-diagnos

"De ofödda" är ett sciencefiction-kammarspel som bearbetar de etiska aspekterna av genforskningens möjligheter och risker.

Att leva med NPF

Kort information

I detta Skapande skola-projekt får elever i årskurs 5-9 se föreställningen "De Ofödda" samt ta del av en workshop. "De ofödda" är ett sciencefiction-kammarspel som bearbetar de etiska aspekterna av genforskningens möjligheter och risker.

"De ofödda" kretsar kring frågan vad som egentligen är en defekt, och gestaltar den genom tre ej ännu födda barn som måste få delar av sina personligheter korrigerade innan de kan få födas till den riktiga världen. Samtidigt problematiserar föreställningen också diskussionen om NPF-diagnoser som en superkraft.

Workshopen handlar om hur det kan vara att leva med olika NPF-diagnoser. I en performance lecture gör vi en djupdykning i hur en människa med ADHD eller autism kan uppleva världen, men pratar också om varför vissa personlighetsdrag premieras mer än andra. Hur skulle ett mer inkluderande samhälle kunna se ut och fungera?

I workshopen kommer vi att samarbeta med två föreläsare som har egna erfarenheter av att leva med NPF.

Målgrupp

Årskurs 5-9
Max 60 elever

Tidsomfattning

  • Byggtid: 2h
  • Föreställning+workshop: 3,5 h
  • Rivtid: 1h

Lokal & teknik

  • 6x5 m spelyta + publikplatser (vi tillhandahåller läktare om så behövs)
  • Mörkläggning krävs
  • 3 x 10 A separat avsäkrade

Kontaktuppgifter

Namn: Jerk Olsson Westin
Telefon: 073 800 10 09
Mejl: jerk@teatersormland.se