/

Skolbesök

KomTek tar emot skolklasser. Vissa skolor väljer att ha delar av den praktiska tekniken på KomTek. Det finns olika teman som skolorna kan välja mellan. Innehållet är anpassat efter barnens ålder och utgår från läroplanen och kursplanen i teknik.

Just nu erbjuder KomTek skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång. Har klassen svårt att ta sig in till KomTek på grund av exempelvis långt avstånd, så gör vi även skolbesök ute på plats. Skolbesöken för låg- och mellanstadiet är som regel 2 timmar. För de flesta besök finns numer ett förberedelsematerial som vi önskar att man jobbar med, detta för att undervisningen på KomTek ska ha en röd tråd och skapa en djupare förståelse. Detta material skickas ut 1-2 veckor innan besöket.

Boka besök genom att maila komtek@katrineholm.se. Märk mailet med "Skolbesök HT/VTXX", tex Skolbesök HT19"

Vi tar även emot besök från högstadiet. Maila malin.flordal@katrineholm.se för mer information om högstadiebesöken.

Skolbesök