/

Skolbesök

KomTek tar emot skolklasser. Vissa skolor väljer att ha delar av den praktiska tekniken på KomTek. Det finns olika teman som skolorna kan välja mellan. Innehållet är anpassat efter barnens ålder och utgår från läroplanen och kursplanen i teknik.

Just nu erbjuder KomTek skolbesök inom följande områden:

  • programmering
  • byggnadskonstruktioner
  • olika mekaniska moment
  • lödning
  • teknik och berättande
  • spelskapande

De olika skolbesöken kan anpassas utifrån målgrupp och tidsåtgång. Har klassen svårt att ta sig in till KomTek på grund av exempelvis långt avstånd, så gör vi även skolbesök.