/
/

Järvenskolan Södra

Järvenskolan Södra

Järvenskolan Södra är en grundskola med årskurserna 7-9 belägen i centrala Katrineholm. På skolan går cirka 500 elever. Södra representerar den ena halvan av Järvenskolorna. Ett stenkast västerut finns den andra halvan, Järvenskolan Tallås. Enheterna utgör tillsammans den kommunala högstadieskolan inom Katrineholms kommun.

Ny skola ska byggas

Med start under 2019 ska en ny skolbyggnad, ansluten till Järvenskolan Tallås, uppföras på ytan mellan dagens två skolbyggnader. 2021 väntas den stå klar för att ta emot de runt 900 elever som idag går på Södra och Tallås.

På Tallås och Södra finns sedan flera år tillbaka musikklasser. Du får arbeta med ditt intresse vid flera tillfällen under skolveckan. Går du i årskurs 6, tycker om att sjunga, spela, dansa och stå på en scen ska du anmäla ditt intresse till Katrineholms musikklasser. Du anmäler dig via en papperblankett som du sedan lämnar vidare till din nuvarande mentor.

Anmäl dig till musikklass (pappersblankett)PDF

Kontaktuppgifter till Järvenskolan Södra

Telefon: 0150-573 01
Mejl: sodra-skolan@katrineholm.se
Besök: Oppundavägen 29 A-Dlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Postadress: Oppundavägen 29 A-D, 641 37 Katrineholm

Rektor

Susanna Ölander Borg
Telefon: 0150-573 04
Mejl: susanna.olanderborg@katrineholm.se

Biträdande rektor

Eva Nilsson
Telefon: 0150-573 15
Mejl: eva.nilsson@katrineholm.se

Biträdande rektor

Olov Kristensson
Telefon: 0150-573 03
Mejl: olov.kristensson@katrineholm.se

Kurator

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Marie Tomason
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: marie.tomason@katrineholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Jan-Olof Harlin
Telefon: 0150-573 06
Mejl: jan-olof.harlin@katrineholm.se

Skolsköterska

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Skolpsykolog

Kendra Terpening
Telefon: 0150-48 82 07
Mejl: kendra.terpening@katrineholm.se

Vaktmästare

Veli Seger
Telefon: 070-340 77 95
Mejl: veli.seger@katrineholm.se