/
/

EDU till ADM

Nu flyttar vi all personal på för- och grundskola till den administrativa domänen, ADM, där all annan kommunanställd personal sedan tidigare finns. Syftet med detta är att förenkla hanteringen av konton samt funktioner i olika system, framförallt på Bildningsförvaltningen men även kommunövergripande.

De flesta har redan fått mail med nytt användarnamn och lösenord den 15 februari. Du loggar då in i Lärknuten med knappen ”Personal Administrativlänk till annan webbplats”. Du behöver även gå in i lösenordskiosken (http://byt.katrineholm.selänk till annan webbplats) med ditt nya användarnamn för att byta det lösenord du har fått till ett mer personligt. Du använder då knappen ADM.

Har du ännu inte fått mail med nytt användarnamn och lösenord har du fortfarande kvar ditt EDU-konto och loggar in härlänk till annan webbplats. Ditt konto kommer att migreras under mars månad. Du får ett personligt mail när detta sker.

I denna fil kan du läsa mer om varför vi flyttar konton från EDU till ADM.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vanligaste frågor & svar

Jag kommer inte in i PA-portalen efter kontoflytten.

Under tiden som löneenheten flyttar alla behörigheter till de nya användarnamnen, kan det hända att du behöver använda ditt gamla EDU-konto för att logga in i PA-portalen. Du loggar då in med ditt gamla användarnamn och det nya lösenordet!

Jag kan inte skriva ut eller kopiera något efter kontoflytten.

Samtliga taggar som tidigare har varit registrerade mot det gamla EDU-kontot, har nu rensats. Du behöver koppla om din tagg till ditt nya användarnamn och lösenord. På Macdatorn behöver man även rensa uppgifterna för AirPrintEDU skrivaren i Nyckelhanteraren. Detta gör du enligt denna instruktionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min mailklient fungerar inte, varför?

Du behöver ändra till ditt nya användarnamn och lösenord. Beroende på vilken e-post klient du använder så behöver du fylla i nya användarnamnet samt nya lösenordet.

Jag har ett ”program” som inte fungerar, varför?

Kolla om det finns något beroende till ditt nya användarnamn och lösenord alternativt testa helt enkelt att logga in med ditt nya konto.

Jag kommer inte in i Lärknuten efter kontoflytten, varför?

Verifiera att du använder det nya användarnamnet (ADM kontot) som du har fått e-post om. Om du har bytt ditt lösenord i lösenordskiosken, så använder du det. Om du inte har bytt lösenordet, gäller det lösenord som du har fått e-post om.

Vilket konto till vilket system?

EDU (tidigare konto) ADM (nya konton) i dessa fall är det nya lösenordet som gäller.

Communis: ADM-konto

Lärknuten: Klicka på Personal Administrativ sedan ADM-konto

PA-portalen: ADM-konto eller EDU-kontotills lönekontoret kopplat behörigheter rätt

E-postkonto: ADM-konto

Windows EDU-dator: EDU-konto

Windows ADM-dator: ADM-konto

iPad/MAC-dator: lokalt konto som inte förändrats.
(Om du får ny Apple-utrustning behövs EDU-kontot vid uppstarten)

IST/Hämta-lämna: EDU-konto

Meddela eventuella problem med ditt konto eller inloggning till ServiceDesk på telefon 0150-56900 eller e-post till 6900@katrineholm.se.

Vanliga frågor & svar

Vad innebär förändringen?

Förändringen som sker är att all personal inom bildningsförvaltningen hamnar i samma AD, det vill säga behörighetssystem och blir enklare att hantera både rent tekniskt och vad gäller behörigheter och inloggning i olika system.

Hur ser planen ut för implementering?

Implementering sker först i två testfaser, som redan är genomförda. Den stora delen av personal som idag har konto i EDU, kommer att flyttas under vecka 8 (sportlovet) på tisdag den 19 februari. För dessa användare kommer ni in med det nya kontot från och med den 20 februari.

Varför måste jag byta användarnamn?

I flytten får varje användare ett nytt användarnamn i den nya domänen ADM. Detta är för att i grunden tillhör våra två AD en och samma toppdomän och skulle man använda samma användarnamn, skulle det innebära krockar och annan teknisk komplikation. Det gamla kontot i EDU behöver för närvarande finnas kvar, då vi har en del tekniska beroenden som ännu inte går att lösa helt enkelt.

Lösenordskiosken

Lösenordskiosken behöver användas för att synkronisera lösenorden mellan de två konton som faktiskt existerar, även om det nya kontot är det som ska användas. Lösenordskiosken innebär även en förbättring för användaren, då man själv enkelt kan byta sitt lösenord (eller ersätta ett bortglömt lösenord) var man än befinner sig, snabbt, smidigt och enkelt.

Dubbla konton? - Se ovan under användarnamn!

Kan jag behöva använda EDU?

Om man är administratör i Nordic Edge Identity Manager behöver man fortfarande använda sitt EDU-konto. Det krävs ett arbete för att flytta in Identity Manager i den nya miljön och planering för detta pågår men är ännu inte utfört. För närvarande behövs det också för inloggning och konfiguration av en iPad. Detta är dock något som vi utreder om det går att ändra till det nya kontot.

Hur ofta behöver jag ändra lösenord?

Framöver kommer du att byta lösenord var tredje månad.

Var vänder jag mig om jag behöver hjälp?

Om du behöver hjälp eller har frågor vänder du dig till ServiceDesk på 0150-569 00 eller 6900@katrineholm.se

Kan jag fortfarande logga in på mitt gamla konto?

Du loggar in med ditt nya konto när det gäller e-post, Communis och Lärknuten.

För PA-portalen kommer det vara nya ADM-kontot som gäller under en övergångsperiod

Har du en Windowsdator så fortsätter du använda det konto du använt tidigare med det nya lösenordet.

Vilka är det som gör bytet?

All personal i bildningsförvaltningen som idag har konto i EDU berörs av bytet. Det handlar framför allt om pedagogisk personal inom förskolan och grundskolan.

Hur blir det för de som haft både ADM och EDU? Vilket flyttas?

Vi utgår efter de regler som är uppsatta för tidigare kontohantering av BIF:s personal. Om ADM-kontot har varit det primära kontot, sker egentligen ingen ändring. Om EDU-kontot har varit det primära, blir nu ADM-kontot det istället. De allra flesta får nytt ADM-konto.

Vilken mailadress får jag behålla?

Du får behålla den mejladress som har tillhört det primära kontot.

Vilket användarnamn och lösenord behöver jag för att logga in på Macdator?

Det användarnamn och lösenord som du har använt till din Macdator är registrerat endast lokalt på datorn och har ingenting att göra med den migrering av konton som nu görs. Du fortsätter alltså att logga in på din Macdator som du har gjort tidigare. Det nya användarnamnet och lösenordet som du har fått gäller för t ex e-post, Lärknuten och PA-portalen.

Vilket användarnamn och lösenord behöver jag för att logga in på Windowsdator?

Du använder ditt nya användarnamn och lösenord som har skickats till dig.

Kan jag komma in i Ping Pong under tiden kontot flyttas?

Ja! Du kan gå in som "Vårdnadshavare" med hjälp av Mobilt Bank-ID enligt denna manuallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster