/

1-1-satsningen i förskoleklass

Ledningsgruppen har fattat beslut att alla elever i förskoleklass ska få personliga iPads. Om du har frågor som du inte hittar svaret på är du välkommen att höra av dig till Lärknutensupport på larknuten@katrineholm.se.

Leverans

När kommer iPadsen?

Målsättningen är att skolorna ska få leverans under vecka 3, men det kan komma att ändras. Den på skolan som är ansvarig för skolans iPads och Macbooks har koll på vilket datum som gäller på din skola.

Var kommer iPadsen?

iPadsen levereras till respektive skola. Kontaktpersonen på varje skola står som mottagare av leveransen.

Information till vårdnadshavarna

Påskrift av vårdnadshavare​

Förvaltningen har tagit fram en information om elevens personliga iPad. Det är inte ett avtal utan endast information om vad det innebär att få en personlig iPad. En underskift av informationen signalerar bara att vårdnadshavarna tagit del av informationen.

Varför ska vårdnadshavarna skriva under informationen?

Eftersom vi inte får ha avtal med föräldrar vill vi ändå få en indikation på att de har läst vad som gäller för elevens personliga iPad. Därför har vi tagit fram en information som de måste skriva under att ta tagit del av.

Vad händer om vårdnadshavarna vägrar att skriver under?

Det händer ingenting om vårdnadshavarna väljer att inte skriva under. Däremot har skolor valt att inte låta elever ta hem sin iPad om vårdnadshavarna inte har skrivit under.

Vem ska ha den påskrivna informationen?

Skolan behåller den påskrivna informationen om elevens personliga iPad.

Var hittar jag informationen?

Du hittar informationen på Sharepoint Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och BIF Gemensamt.

Tillbehör

Vilken modell är det på iPaden?

iPaden är av modell Apple 10.2-inch iPad Wi-Fi 9:e generation 256 GB.

Vad får eleverna för tillbehör?

Eleverna får en iPad, personliga hörlurar och ett tangentbordsfodral. Utrustningen förväntas hålla i fyra år, tills eleven går ut årskurs 3.

Vilka hörlurar får eleverna?

Eleven får hörlurar av modellen Voxicon On-Ear Headphone 322A Svart.

Vilket tangentbordsfodral får eleverna?

Just nu håller vi centralt på att testa några olika tangentbordsfodral. Därför vet vi ännu inte vilket fodral som eleverna får.

Märk iPads, hörlurar och laddare​

Det är viktigt att du märker upp elevernas utrustning för att hålla isär dem. Märk gärna både iPads, hörlurar och laddare.

De gamla iPadsen

Får vi behålla de gamla iPadsen?

Nej, de gamla iPadsen ska samlas in eftersom vi inte vill ha en blandmiljö med olika typer av iPads. Dessutom behöver de gamla iPadsen återställas för att frigöra alla appar som ska ut på de nya iPadsen.

Vad händer med de gamla iPadsen?

Era gamla iPads kommer att samlas in av skolan och lämnas till förvaltningskontoret för att därefter säljas tillbaka till leverantören.

När ska de gamla iPadsen återlämnas?

Senast den 21 december önskar vi att de gamla iPadsen återlämnas till förvaltningskontoret. Den på skolan som är kontaktperson ansvarar för att iPadsen återlämnas.

Vem återställer de gamla iPadsen?

Den på skolan som är ansvarig för skolans iPads och Macbooks kan återställa iPadsen. iPadsen måste återställas via MDM-verktyget AirWatch för att appar ska kunna återtas och sen skjutas ut på de nya iPadsen.

Appar

Vad händer med apparna som skolan redan har köpt in?

Inga appar raderas i och med bytet från gemensamma iPads till personliga däremot så läggs de i ett centralt bibliotek.

Vad händer med innehåll i appar?

Eftersom alla appar raderas från befintliga iPads så försvinner allt innehåll. Se därför till att spara ner allt innehåll som du eventuellt vill spara.

Vilka appar kommer att finnas på elevernas iPads?

Det är upp till varje skola och pedagog att avgöra vilka appar som ska finnas tilgängliga för eleverna i förskoleklass.

Hur beställer jag nya appar?

Gratisappar kan vem om helst beställa genom att fylla i ett formulär.

Betalappar måste den på skolan som är behörig beställare på skolan beställa via kommunens Beställningsportal.

De nya iPadsen

Vad innehåller de nya iPadsen för appar?

De nya iPadsen är helt tomma. Det innebär att varje skola behöver identifiera vilka gratisappar och betalappar som ska finnas på elevernas iPads.

Är iPadsen försäkrade?

Nej, iPadsen är inte försäkrade. Det är billigare att ersätta de iPads som går sönder än att betala försäkring på samtliga iPads i förvaltningen.

Får eleven ta hem sin iPad?

Det är upp till varje skola och varje pedagog att avgöra och bedöma om eleverna får ta hem sin iPad.

Stöd vid uppstart av iPadsen

Den som önskar stöd vid uppstarten av elevernas iPads kan höra av sig till Tim på tim.larsson@katrineholm.se för att boka in en tid. Tim är IT-administratör och jobbar på förvaltningskontoret och har hjälpt många skolor under åren att starta upp sina iPads. Tim kommer ut till skolan och stöttar dig som pedagog i uppstarten. ​

Hur går en uppstart till?

Manualen heter Uppstart av iPad till Jamf School Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till manualen på Intranätet) och du hittar manualen på Sharepoint och BIF Gemensamt.

Hur loggar eleverna in på sin iPad?

Eleverna loggar in med sitt AD-konto. Användarnamnet är baserat på elevens två första bokstäver i förnamnet och efternamnet följt av födelseår och månad.

Exempel: användarnamnet för en elev som heter Hugo Eriksson och som är född i mars 2008 blir huer0803.

Vinterxxx, där xxxx är elevens fyra sista siffror.

Om elev slutar/byter skola

Vad gör jag om en elev slutar?

Om en elev slutar och byter skola till en annan kommunal skola så ansvara skolan för att utrustningen kommer till den nya skolan.

Om iPad och tillbehör går sönder

Vad gör jag om en elevs iPad går sönder?

Den på skolan som är behörig beställare kan lägga beställning på en ersättningsiPad i kommunens beställningsportal.

Vem tar kostnaden för en ersättningsiPad?

Skolan tar kostnaden för en ersättningsiPad.

Hur gör jag om tangentbordet inte fungerar?

Ta kontakt med den på skolan som är kontaktperson för skolans iPads och Macbooks. Personen kan reklamera tangentbordsfodralet till leverantören.

Hur gör jag om tangentbordet går sönder?

Ta kontakt med den på skolan som är kontaktperson för skolans iPads och Macbooks. Personen kan beställa ett nytt tangentbordsfodral från leverantören.

Hur gör jag om hörlurarna går sönder?

Ta kontakt med den på skolan som är kontaktperson för skolans iPads och Macbooks. Personen kan beställa nya hörlurar från leverantören om det inte redan finns ett lager på skolan.