/

Djulö camping söker ny entreprenör

Katrineholms kommun bjuder in till en spännande möjlighet att vara med och forma framtidens Djulö Camping. Med en ambitiös satsning på modernisering och ökad service öppnas nu dörrarna för en ny entreprenör att ta plats i detta växande rekreationsparadis. Ge ditt entreprenörsskap en plats vid vattenkanten.

Idéskiss över Djulö camping.

Det här är Djulö Camping

 • Etablerad camping med 175 campingplatser för husvagn, husbil och tält samt 15 stugor, vilket skapar en stabil grund för din verksamhet.
 • Året-runt-öppet, vilket innebär att Djulö Camping är en plats som kan erbjuda upplevelser i alla årstider.
 • Strandläge i världsklass – en unik möjlighet att erbjuda dina gäster en upplevelse vid vattenkanten.
 • En central del i Katrineholms platsvarumärke, vilket ger din verksamhet synlighet och attraktivitet.

Dina möjligheter

 • Som entreprenör på Djulö Camping blir du en nyckelperson i utvecklingen av området.
 • Från initial idé till konkret förverkligande kommer du att vara en drivande kraft.
 • Stora investeringsplaner är på väg att realiseras, inklusive ett nytt strandcafé med reception – en möjlighet att vara med och skapa något helt unikt.
 • Möjlighet att samverka med andra aktörer på området ger er en gemensam kundbas och öppnar för spännande samarbetsmöjligheter.
 • Du vill delta i utvecklingen av besöksnäringen och göra Katrineholm till en ännu mer attraktiv destination.

Skiss över ny reception och strandcafé.

Processen

 • Intresseanmälan: Intressenter hör av sig senast den 30 november och meddelar intresse att driva Djulö Camping.
 • Urval och dialog: Ett antal entreprenörer väljs ut och blir inbjudna till dialog.
 • Ambitioner och delaktighet: entreprenör blir ombedd att beskriva sina ambitioner och hur man kan delta i utvecklingen av Djulöområdet.
 • Val av samarbetspartner: Den samarbetspartner som på bästa sätt matchar upp kommunens erbjudande (kravställan) utses av en bedömningsgrupp.
 • Bedömningsgrupp: Johnny Ljung infrastrukturchef, Karin Engvall avdelningschef och Magnus Runesson chef samhällsbyggnadsförvaltningen.
  Sammankallande till dialogträffarna är Zana Zgog näringslivsutvecklare.

Tidplan

 • Intresseanmälan öppen till 30 november.
 • Intervjuer 4 - 15 december.
 • Nytt avtal.
 • Gemensam överrenskommelse om tillträdesdatum.

Vad söker vi i en ny entreprenör?

Vi söker en samarbetspartner som vill utveckla platsen tillsammans med oss och bidra till att Djulö Camping fortsätter att vara ett välbesökt och viktigt resmål samt en plats för rekreation och fritidsaktiviteter för Katrineholmaren.

Vem kan göra en intresseanmälan?

Du som idag driver eller vill driva företag i Katrineholm.

Var lämnar man intresseanmälan för att driva camping?

Till vår näringslivsenhet. Du hittar kontaktuppgifter här på webbplatsen.

När är det tänkt att ny entreprenör ska tillträda?

Katrienholms kommuns målsättning är att en ny entreprenör ska vara på plats from 1 januari 2024, alternativt så snart som möjlig under första kvartalet.

Vilka hyresnivåer gäller idag?

Nuvarande hyra består av en fast del på 300 000 kr och en omsättningsdel på ca 125 000 kr. Hyran kommer att behöva anpassas i takt med att området utvecklas.

Vilken avtalstid kan man som ny entreprenör förvänta sig?

Initialt är tanken en avtalstid på ett år i taget till dess att området är färdigbyggt. Det är därför av vikt att du som entreprenör är okej med denna flexibilitet till en början.

Ska det byggas ny reception/strandcafé, när?

Arbete pågår med att planera för ny reception/strandcafé. Projektet fortsätter med nästa etapp när en ny entreprenör är på plats. Byggnationer kommer som tidigast att starta under hösten 2024.

Hur kommer campingen att drivas framöver?

Fram till årsskiftet gäller samma förutsättningar som idag. Efter årsskiftet kommer en ny entreprenör att ta vid, hur förutsättningarna ser ut då, med priser, bokningar, platser etc. kan vi inte svara på idag då det är upp till den nya entreprenören att bestämma. När vi vet mera om vem som kommer att ta över som entreprenör så kommer vi att informera om det.

Intresseanmälan

Meddela ditt intresse att driva Djulö camping till:
Näringslivsutvecklare Zana Zgog
Mejl: zana.zgog@katrineholm.se
Telefon: 0150-568 29

Djulö från ovan.