/

Startar:

Slutar:

Tekniksprånget

Hitta framtidens stjärnor med Tekniksprånget!!
Välkommen till informationsmöte på Safiren i Katrineholm, där Cim Westin berättar om hur Tekniksprånget kan bidra till er verksamhet. Som tidigare HR utvecklare på SSAB har han erfarenhet av hur praktiken inspirerar, motiverar och påverkar - inte bara unga utan även handledare. Genom Tekniksprånget finns en verklig möjlighet att möta unga talanger och samtidigt stärka er egen och hela Sveriges konkurrenskraft.

Tekniksprånget drivs av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och finns för att motivera fler unga att välja en högre teknisk utbildning.
Här kan du läsa mer Länk till annan webbplats.