28 september 2024 - 23 november 2024
kl. 11.00 - 16.00
Kulturhuset Ängeln

MYCKET – Vi är rika som troll

Till 2030 måste vi halvera planetens koldioxidutsläpp, annars har vi inte ens chans att nå 1,5 gradersmålet. 1 ton koldioxid per person och år om vi rättvist skulle fördela utsläppen. Lyckas vi inte, kan 90% av jordens yta vara obeboelig om 50 år. I dagsläget ökar utsläppen ständigt och de politiska konflikterna hopar sig. ‘Kollektiv självmordspakt’ är vad FN’s generalsekreterare António Guterres kallar det – ett generaliserat miljöångest-syndrom med inövade unvikandebeteenden genom vilka vi skyddar oss från det stora obehag det innebär att fullt ta in situationen. Eller kan vi sluta nu och bilda ett globalt pack?

Vi hoppas på den tyska ekonomijournalisten Ulrike Herrmans profetia om att räddas av den brittiska krigsekonomin från 1939. Hon menar att den kan tjäna som modell för en möjlig väg mot framtidens cirkulära ekonomi. Ordagrant översatt från tyska är titeln på hennes senaste bok “Slutet på kapitalism - varför tillväxt (läs även grön sådan) och klimatskydd inte är förenliga – och hur vi kommer att leva i framtiden”.

Vi lägger även vårt hopp till diverse trollfolk och oknytt, sagor och sägner. Prövar att uppfatta oss själva som bortbytingar och formskiftare, och undersöker hur vi kan forma världen och samhällskroppen genom att lånebruka, göra skräp till skatter, skörda i stället för att skövla, skynda långsamt (minns du; att tid är det enda vi har, det är resurserna som är ändliga?).

I Katrineholm konsthall bjuder MYCKET in till att uppleva verk och delta i verkstäder kopplade till de senaste tio årens verksamhet, hämtade ur våra konstnärliga forskningsprojekt kring den queera nattklubbens samt den sydsvenska mytologins arkitektur och design.

/MYCKET (Mariana Alves Silva, Katarina Bonnevier och Thérèse Kristiansson)

Information

Biljettinformation

Gratis

Tillgänglighet

Barnvagn Rullstol / Rullator