24 februari 2024 - 4 maj 2024
kl. 09.00 - 18.00
Kulturhuset Ängeln

Älskade korg!

Om världens äldsta hantverk

Välkommen till Kulturhuset Ängeln och ta del av utställningen Älskade korg som pågår under våren 2024. Den är öppen samma tider som Kulturhuset Ängeln. Till utställningen kommer det att anordnas föreläsningar och workshops, håll utkik i evenemangskalendern.

Korgen har följt människan i många tusen år och finns på de flesta platser på jorden. I korgen möts material, form och funktion. Teknikerna är likartade runt om i världen men materialen som används finns oftast lokalt.

Vi använder fortfarande korgar i stor utsträckning. Se bara på begreppen cykelkorg, tvättkorg, svampkorg eller varför inte varukorg som finns i så väl på snabbköpet och i e-handelns webbutik.

Sverige har haft en rik och varierad korgtradition som det finns många exempel på i våra museisamlingar. Däremot blir det allt färre slöjdare som behärskar tekniken att tillverka en korg. Samtidigt har det blivit allt svårare att hitta fullgott material för vissa korgtyper beroende på förändringar i skogsbruket.

Korgar har många klimatfördelar. De tillverkas oftast i naturmaterial vilket gör att de kan komposteras och återföras till kretsloppet igen. Därför är de ett bra alternativ till plast- och textilkassar.

Utställningen visar ett urval av korgproduktioner från Sverige och lyfter att det fortfarande finns kunskap att ta vara på. En förhoppning är att fler ska bli inspirerade av att använda och tillverka korgar.

Utställningen är producerad i samarbete med Korgen lyfter, ett projekt som arbetar för att öka kunskapen om korgar och hur de tillverkas. Projektet drivs av Skånes hemslöjdsförbund och Sörmlands museum och finansieras av Nämnden för hemslöjdsfrågor och Riksantikvarieämbetet.

Information

Arrangör

Katrineholms kommun och Sörmlands museum