17 juni 2023 - 11 augusti 2023
kl. 11.00 - 16.00
Annan plats

Jesper Norda - Gravitationshändelser

Invigning lördag 17 juni klockan 12. Invigningsdagen öppet klockan 11-15.
Öppettider: måndag-fredag klockan 11-16
Plats: Gamla vattentornet, Storgatan 1A

Under sommaren 2023 är Katrineholms gamla vattentorn en spelplats för Gravitationshändelser, en ny komposition av Jesper Norda. Jesper har en bakgrund som kompositör och musiker, men valde under sin utbildning att växla över från musikhögskolan till konsthögskolan, för att i den kontexten arbeta med ljud på ett mer rumsligt och konceptuellt sätt. Jesper har sedan dess arbetat med ljud främst i bildkonstrummet, men har även en parallell verksamhet som musiker, tonsättare och ljuddesigner.

”På ett sätt är Gravitationshändelser ett steg tillbaka till min roll som tonsättare, det som klingar i tornet är en musikalisk komposition som utgår från verket Nun kommer det Heiden Heiland av J. S. Bach. Det är andra gången jag återkommer till detta stycke, jag har tidigare använt mig av denna musik i installationen Right hand - Left hand som sedan 2013 ingår i Göteborgs konstmuseums samlingar.

Om man tänker sig Bachs notskrift som ett enda långt notsystem - fem notlinjer med ett stort antal noter placerade i ett harmoniskt och rytmiskt flöde - så har jag längs denna linje lagt in ett antal ”gravitationspunkter” som drar till sig noterna i partituret: melodier och basgångar blir till anhopningar av toner. På så vis uppstår en ackordstruktur som böljar fram och tillbaka, alla ackord hänger ihop, men låter lite olika, ungefär på samma sätt som vågor som rullar in mot en strand. De låter nästan likadant hela tiden, men varje våg är unik.

Musiken spelas av en stråkorkester. Jag har separerat de biljud som finns i inspelningen - bruset från mikrofonerna, skrapljudet i stråken mot strängen - från själva klangen. Bi-ljuden får sväva fritt på egen hand. Kropp och luft. Detta skapar det ljud som har en klang som kanske låter som vågor, eller vind. Klangen och biljuden dras mot och från varandra och rör sig mellan högtalarna högre upp i tornet och de som är i golvnivå.”

Gravitationen är en av de krafter i universum som behövs för att saker och ting ska fungera. Att vi kan stå på marken, att något man tappar ligger kvar tills man plockar upp det igen, att något man kastar når sitt mål. Att vi får en soluppgång och en solnedgång varje dag, att en komet blir synlig för oss igen efter flera tusen år, att solen håller ihop och lyser. Att klockan går. Månen, havsströmmarna och tidvattnet.

Information

Biljettinformation

Gratis

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn

Evenemangsplats

Gamla vattentornet, Storgatan 1A