Regler för evenemangskalendern

Evenemangskalendern ska innehålla evenemang som är av allmänt intresse och som är öppet för allmänheten.

Evenemangen ska ske i Katrineholms kommun. Vissa undantag får göras om det ligger geografiskt nära kommunen.

Katrineholms kommun förbehåller sig rätten att välja bort material på grund av lagar och förordningar, egna etiska riktlinjer samt om evenemanget på annat sätt bedöms opassande för evenemangskalenderns syfte.

Arrangören ansvarar för att innehåll som läggs in i evenemangskalendern, så som text, bilder, illustrationer och länkar är korrekta utifrån upphovsrätt och GDPR.

Innehållet i evenemangskalendern får inte innehålla följande:

  • Värderande formuleringar om personer/grupper eller kränkande uttalanden.
  • Text som bryter mot lagar och förordningar.
  • Ordinarie verksamhet, till exempel bad, studieförbund, kurser, butiker, restauranger med mera.
  • Generell information, till exempel öppettider, sortiment, rea.
  • Uppmaning till politisk kamp, demonstrationer, manifestationer eller insamlingar.
  • Evenemang för slutna sällskap eller enbart medlemmar eller evenemang som saknar allmänt intresse.
  • Omotiverat långa rubriker eller upprepade tecken. Text ska vara skrivet med små bokstäver. ENBART VERSALER ÄR EJ TILLÅTET.