18 maj 2024
kl. 10.00 - 14.00
Annan plats

Torpvandring

Vi ska besöka fyra torpgrunder i skogarna vid Jättorp som torpkommittén har skyltat upp under de senaste åren. Samling parkeringsplatsen vid Järvenhallen för samåkning. Promenad cirka 1,5 km som längst till några av torpen. Medtag eget fika.

Information

Evenemangsplats

Arrangör

Katrineholm-Stora Malms Hembygdsförening 0706282883 peter@forssbredband.com