16 mars 2024
kl. 11.00 - 16.00
Kulturhuset Ängeln

Vernissage – Anders Sunna

Utställningen "Vi skriker inte i skogen" invigs av konstnären Anders Sunna och intendent Gustav Person klockan 11.00 i Katrineholms konsthall.

Konstnären Anders Sunna (f. 1985) kommer från en skogsrenskötande familj i Kieksiäisvaara, Sápmi (Norrbotten). I sin praktik utforskar Sunna olika format och uttryck som verktyg för politisk aktivism och satir. Hans verk förmedlar berättelser om förtryck och våld mot det samiska folket. Mer specifikt skildrar de Sunnas egen historia och familjens femtioåriga kamp för att skydda och försvara renskötseln och sina förfäders kultur och levnadssätt. Konstnärens målningar, graffiti, skulpturer och installationer vittnar om statligt makt- och maktmissbruk, kolonisering av mark, exploatering av naturresurser, tvångsförflyttning och förtryck.

Utställningen pågår fram till 17 maj.

Information

Tillgänglighet

Hörslinga Rullstol / Rullator Barnvagn

Arrangör

Katrineholms konsthall kultur@katrineholm.se