15 november 2023
kl. 16.45 - 18.00
Kulturhuset Ängeln

De estetiska ämnena behövs

Välkommen till föreläsning med Tirild Oftedal, bild och formlärare
på Kulturskolan. Tirild berättar om ”Studio thinking”, en
pedagogisk ”lins” baserad på vetenskapliga studier om vad elever
lär sig i de estetiska ämnena, och hur vi kan använda denna ”lins”
för att stärka både bild och form som ämne och enskilda elevers
utveckling.
Tirild kommer också berätta lite om TAB; Teaching for Artistic
Behaviour, som blivit som en gräsrotsrörelse bland bildpedagoger
i USA.

Vi ses i Bubblan på kulturhuset Ängeln. Lokalen ligger bredvid bibliotekets barnavdelningen.

Information

Biljettinformation

Gratis

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn