19 september 2023
kl. 11.00 - 12.00
Annan plats

Personligt ombud berättar om sin verksamhet och svarar på frågor. Digital föreläsning

Personliga ombud i kommunen, berättar om sitt uppdrag och svarar på frågor.
Personligt ombud kan hjälpa dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att du ska återta makten över ditt eget liv genom att hitta och använda dina rättigheter i samhället. Vi arbetar på ditt uppdrag. Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Verksamheten är fristående från myndigheter och sjukvården.

Vår uppgift är att tillsammans med dig identifiera och söka det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter eller sjukvården.

Personligt ombud är gratis och frivilligt men är ingen insats som tar över eller ersätter myndigheters ansvar. Personligt ombud är ingen rättighet utan en möjlighet till ökad egenmakt.

Information

Biljettinformation

Kostnadsfritt. Anmälan till epost personligaombud@katrineholm.se

Evenemangsplats

Digital föreläsning, länk till digitalt mötesforum skickas efter anmälan.