23 september 2023
kl. 13.00 - 17.00
Musikens hus

KlimatHoppMötet i Katrineholm

I år kommer lokala KlimatHoppMöten att arrangeras i sex städer på samma dag: Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Nyköping, Vingåker och Trosa. Vi sprider konceptet så att fler kan träffas för att prata klimat, känna hopp och bli aktiva tillsammans. Tema för årets KlimatHoppMöte är Våga Vara Visionär!

Program

13.00-13.05
Välkommen

13.05-14.15
Mats Helander, civilingenjör i industriell utveckling: Sökandet efter en ekonomi för välbefinnande inom planetens gränser

14.15-14.35
Fikapaus

14.35-15.15
Musik: Rättså Retro

15.15-16.00
Pia Lindahl och Maja Larsson, klimatstrateger: Katrineholms kommun - på väg mot ett klimatpositivt Sverige

16.00-17.00
Varis Bokalders , arkitekt och författare: Klimatsmart byggande

Medverkande

Mats Helander

Mats Helander jobbar sedan 2016 i enskild firma, Ecosoci, med frågor som rör hållbar samhällsutveckling, till exempel:

  • Hållbarhetsbedömningar med fokus på ekonomisk och social hållbarhet av kommunala översiktsplaner.
  • Föredrag med fokus på kopplingen mellan miljö, sociala frågor och ekonomi.
  • Utvärderingar av EU-projekt som syftar till naturresurshushållning och social hållbarhet i tillverkande företag.
  • Ideellt engagemang inom hållbarhetsfrågor. Framför allt Wellbeing Economy Alliance som håller på att starta upp ett nav i Sverige.

Innan 2016 har Mats jobbat med regionala utvecklingsfrågor på Region Östergötland som chef för samhällsplaneringsenheten, Näringslivsutveckling på LiU och med bistånd i Centralamerika.

Rättså Retro

Rättså Retro är en grupp musikanter som har existerat i drygt ett år. Gruppen består av Tea Utter, sång och flöjt, Robert Persson, fiol och kontrabas, Christer Cronholm, gitarr och bouzouki, samt Johan Karlsson, är pianist och pianolärare på kulturskolan i Katrineholm.
Christer Cronholm är en känd musikprofil i Katrineholm och Robert Persson är riksspelman från Stockholm. Tea Utter är en mycket uppskattad lärare i Dunkers skola där hon även undervisar i musik.


Gruppen spelar musik av bland annat Povel Ramel, Lasse Färnlöv, George Gershwin blandat med folkmusik från olika epoker. Rättså Retro med andra ord.

Varis Bokalders

Varis Bokalders är arkitekt och har hela sitt liv arbetet med hållbart byggande. Han har ritat och projekterat ekologiska och hållbara byggnader, undervisat om det och skrivit läroböcker i ämnet.

På senare tid har han mer och mer fokuserat sitt arbete på klimatförändringarna. Hur vi bygger våra hus, vilka material vi använder, hur vi planerar våra städer och transporterna i dessa påverkar klimatet och även övriga planetära gränser.

Information

Evenemangsplats

Musikens hus

Hantverkaregatan 14, 641 30 Katrineholm

Arrangör

Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen i Katrineholm https://www.studieframjandet.se/klimathoppmotet/artikel-2/