1 mars 2023
kl. 18.00 - 20.00
Annan plats

Därför behöver vi våtmarker

Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen inbjuder till:
Föreläsning av Jonas Ohlsson, Naturskyddsföreningen, om våtmarksprojekt i Örebro län.
Våtmarker bidrar till minskade koldioxidutsläpp och ökad biologisk mångfald.
Vi bjuder på soppa och macka.

Information

Biljettinformation

Fri entré

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator

Evenemangsplats

Pensionärernas hus, Djulögatan 51, Katrineholm

Arrangör

Klimatgruppen/Naturskyddsföreningen 0709943152 gorsve1@outlook.com