19 januari 2023
kl. 15.00 - 16.00
Kulturhuset Ängeln

Föreläsning om kreativt skapande för främjandet av psykisk hälsa

Calle Holck berättar om projektet Konst och skapande som startade hösten 2022, där personer med boendestöd bjöds in att delta i en öppen ateljé. Tanken var att genom kreativt skapande främja psykisk hälsa. Projektet är inspirerat av Sahlgrenska Universitetssjukhusets arbete med konstateljéer i anslutning till de psykiatriska avdelningarna där man tydligt sett att kreativt skapande kan påverka den psykiska hälsan positivt.

I samband med föreläsningen kan man se en utställning med ett urval av det som skapats under hösten. Utställningen visas i Hörnet, kulturhuset Ängeln och pågår under perioden 10 - 21 januari 2023.

Vi ses i Hörsalen.

Information

Tillgänglighet

Hörslinga Rullstol / Rullator Barnvagn