10 oktober 2022
kl. 12.00 - 13.20
Annan plats

Livsviktiga snack - Rusta ditt barn för livet!

Välkommen på digital föreläsning i samarbete med Suicide Zero! Här får du som
förälder eller annan vuxen med en 9–12 åring i din närhet kunskap om hur du
kan prata med barn och unga om deras mående. Forskning visar att förmågan
att uttrycka hur man mår och känner, tillsammans med en god relation till en
förälder eller annan närstående vuxen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna
som finns i livet.

Information

Biljettinformation

Extern biljettinformation

Evenemangsplats

Digital föreläsning

Arrangör

Region Sörmland & länsgemensamt regionalt stöd (socialtjänst och vård) samt länets nio kommuner tillsammans med Suicide zero marie.wallin@regionsormland.se