4 oktober 2022
kl. 18.00 - 20.00
Tallåsaulan

Att vara förälder till barn med NPF (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Med värme och hopp skildrar Abdinassir hur livet inte riktigt blev som det var tänkt. Det blev neuropsykiatriska utredningar, besök på alla särskolor i hela Stockholm, anhörigkurser, egen utmattning och dagliga samtal med skoltaxin. Men det blev också många framsteg, en stark gemenskap och inte minst – en varm och nära familjerelation.
Genom sin berättelse ger Abdinassir exempel på konkreta verktyg som har fungerat för honom och hans familj. Abdinassir är Hjärnkollsambassadör.

Information

Biljettinformation

Kostnadsfritt. Anmälan via länk nedan Extern biljettinformation

Tillgänglighet

Hörslinga Rullstol / Rullator Barnvagn

Evenemangsplats

Tallåsaulan

Läroverksgatan 1, 641 36 Katrineholm