20 juni 2022
kl. 18.00 - 20.00
Annan plats

Civilinitiativet Katrineholm

Tycker du det är viktigt att tänka långsiktigt när det gäller de stora samhällsutmaningarna vi står inför ?
Tänker du att det kan komma tillfällen när det inte räcker att förlita sig på samhällets hjälp?
Vill du skapa nätverk tillsammans med andra för att minska din, din familjs och vår gemensamma sårbarhet i händelse av kris eller krig?
Är du nyfiken på att tänka långsiktigt kring t.ex krisberedskap, samhällets krisstrukturer, högre grad av självhushållning och en lägre grad av samhällsberoende ?
Då kan detta vara ett nätverk för dig !
Civilinitiativet är ett nyskapat nätverk.
Vi ses för en första gemensam workshop på Teater K (på Dud Katrineholm). Med nyfikenhet och öppet sinne utforskar vi inom vilka områden det finns gemensam lust att fördjupa oss. Vi välkomnar alla som är intresserade oavsett förkunskap.
Föranmäl dig med ett SMS till Charlotte Kvarnhem 070-7883846 eller Julia Fries 070-5408750
Välkomna !

Information

Evenemangsplats

Fredsgatan 4

Arrangör

Charlotte Kvarnhem 070-7883846