22 maj 2022
kl. 11.00 - 14.00
Annan plats

Växtmarknad

Katrineholms Trädgårdsförening och några av dess medlemmar säljer egen odlade plantor
Dessutom så finns Anders Pidder Pedersen på plats och säljer av sina fågelholkar mm.

Information

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator

Evenemangsplats

Djulö växthus och örtagård