24 april 2022
kl. 10.30 - 11.30
Annan plats

Utflyttning av ånglok!

Den 24 april så kommer ångloket N1173 att flyttas ut till utställningsplatsen med hjälp av dieselloket V3 52!

Information

Biljettinformation

Gratis

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn

Evenemangsplats

Östermalmsgatan 2 Katrineholm

Arrangör

Katrineholms ÅngloksSällskap 0739731489 2020kaas@gmail.com