21 maj 2022
kl. 09.30 - 17.00
Annan plats

Kurs i att slå med knacklie

Den 21 maj anordnar slåttergubben kurs i att slå med knacklie på etc solpark. Knacklien är en typ av lie som främst har används i europa, men är betydligt effektivare än våra svenska slipliar.

Under dagen kommer ni att träna på bryning, slåtterteknik och knackning med den praktiska knackjiggen. Det ingår även justering och förståelse av liebladets vinklar, samt att reparera stenskador. Vår målsättning är att du återvänder hem full av inspiration att sköta ängar - med en bra lieutrustning som är inställd för dig! Och att du kan behärska grunderna i lieslåtter, bryning och knackning.

Kursen leds av Husnia Gutic. Han är uppväxt på en gård där allt sköttes för hand. Han har varit med och slagit över 100 hektar alpängar årligen i stora slåtterlag Husko pratar felfri svenska och jobbar ihop med Slåttergubben i entreprenadslåttern sedan många år.

Lunch kan köpas i restaurangen på plats, men medhavd mat går också bra.

Här finns mer information Länk till annan webbplats.,

Information

Biljettinformation

2100:- Extern biljettinformation

Evenemangsplats

Energikullen 1, 641 96 Katrineholm