Startar:

Slutar:

Digital lunchföreställning -
Våld i ungas partnerrelationer

Med anledning av Internationella kvinnodagen den 8 mars, vill Kvinno- och
Tjejjouren Miranda och Relationsvåldsteamet i Katrineholm bjuda in till en
digital lunchföreläsning om Våld i ungas partnerrelationer.

Föreläsningen informerar om den särskilda utsatthet unga befinner sig i, när de utsätts för våld i sin partnerrelation. Vilket är något som var femte person mellan 16-24 år varit med om.

Föreläsningen riktar sig till dig som möter ungdomar på ett eller annat sätt – som förälder, i föreningssammanhang, i din yrkesroll, eller i ditt övriga nätverk.

Föreläsningen är gratis, men anmälan krävs. Det finns ett begränsat antalplatser, så först till kvarn gäller.

Ungdom sitter med sänkt huvud i motljus i ett fönster.