27 november 2021
kl. 10.00 - 11.30
Annan plats

Skogsträdgården, den ätliga trädgården

Designa din trädgård med inspiration från skogsbrynet där växter i alla höjder får plats. Fyll skogsträdgården med ett myller av växter du kan äta och använda medicinalt. Växter som ger varandra näring och skydd, som ger ätliga blommor både för dig och pollinerande fjärilar, humlor och bin. En etablerad skogsträdgård kräver inte mycket arbete ? där är det svamphyfer, kvävefixerande bakterier och maskar som gräver och hämtar vatten och näring.

Det här går vi igenom:

Hur gör man en skogsträdgård?
Växter som stödjer andra växter, kvävefixerare och ackumulatörer.
Livet under jorden i skogsträdgården.
Lär känna några skogsträdgårdsväxter.
Hur skogsträdgården gynnar biologisk mångfald och gynnar klimatet.


Dag: 27 november, inklusive fika.
Pris: 300 kr

Information

Biljettinformation

Biljetter går att köpa på www.varhuset.etc.se Extern biljettinformation

Evenemangsplats

ETC Solpark Energikullen 1 16496 Katrineholm