23 maj 2021
kl. 11.55 - 14.00
Annan plats

Växtförsäljning och Loppis

Katrineholms Trädgårdsförening säljer egenodlade plantor och samtidigt så har Katrineholms Stora Malm Hembygdsförening ett loppis där man säljer utsorterade museiföremål.

Information

Tillgänglighet

Rullstol / Rullator Barnvagn

Evenemangsplats

Djulö växthus samt loppis vid Hembygdsföreningen