30 maj 2020
kl. 15.00 - 17.00
Bie

Bie biennal Salong 9

Kritikern Mikaela Blomqvist (GP/Nobelkommitén) och poeten Erik Bergqvist nerläser dikter från tre sekel (Emily Dickinson, Karl Vennberg och Emily Berry) i sädesmagasinet i Bie. Kör ner i Bie brunnspark och följ skyltarna.