Masterplan för norra stadsdelen

Masterplan för norra stadsdelen visar hur den norra stadsdelen kan utvecklas i framtiden.