/

Värmepump

Planerar du att skaffa värmepump för mark, grund- eller ytvatten? Då ska du anmäla detta till samhällsbyggnadsförvaltningen. Påbörja inte installationsarbete förrän du fått svar på din anmälan.

Foto: Hanna Maxstad

Foto: Hanna Maxstad

Så här anmäler du

Du kan göra din kompletta anmälan direkt via vår e-tjänst för värmepump.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bra att tänka på

  • Tänk på att bifoga en tomtkarta/situationsplan med din anmälan och där anläggningens läge med borrhål och slangar ritats ut.
  • Tänk på att hål för bergvärme inte bör borras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen.
  • Tänk på att om en del av anläggningen läggs på någon annans mark, eller närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns, ska ett skriftligt uttalande (yttrande) från grannen över anläggningens placering skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med din anmälan. Det här kan du göra via vår e-tjänst för yttrande över placering av värmepump.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Använd en certifierad brunnsborrare

I Katrineholms kommun är det krav på att man använder en certifierad brunnsborrare. Att inrätta en värmepumpsanläggning är anmälningspliktigt enligt miljöbalken eftersom det kan finnas risk för att grundvattnet förorenas. Ett läckage av köldbärarvätskor kan påverka grundvattnet negativt. Borrhålen i sig kan vara transportväg för föroreningar ner till grundvatten och närliggande vattentäkter kan påverkas av själva borrningen, till exempel i form av grumling eller annan negativ påverkan.

Vad kostar det?

För handläggning av anmälan av berg- eller ytjordvärmepump tar vi ut en avgift på 1740 kronor.

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till torsdag klockan 8 till 17. Fredag klockan 8 till 16. Lunchstängt klockan 12 till 13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare