/
/

Miljöbarometern

Katrineholms kommuns miljöarbete grundar sig på de 16 nationella miljökvalitetsmålen som beslutats av riksdagen. Syftet med målen att uppnå en god miljö att överlämna till kommande generationer. Via vår miljöbarometer kan du följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden.


Här hittar du Katrineholms miljöbarometerlänk till annan webbplats

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-577 00 (kundtjänst)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm